Lịch công tác tháng 9 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 9 năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/09/2017 16:55 - Tác giả bài viết: dungtv

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Sáu

Ngày 01/9/2017

8h30

PH104-A4

- Họp và Seminar chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và trung học, chuẩn hiệu trưởng phổ thông ( cả ngày).

- Đại diện Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

- 3 nhóm Chuyên gia xây dựng chuẩn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

15h00

HTC1

- Chương trình bế giảng lớp tiếng Việt Trải nghiệm mùa hè 2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Fengchia- Đài Loan.

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm: KHCN-HTQT, Đào tạo, KH-TC, QT-PV, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm, Bảo vệ;

- Đại diện Ban HTQT, Trường Đại học Fengchia- Đài Loan, 22 sinh viên Đài Loan;

- Giảng viên, sinh viên tình nguyện Việt Nam;

- Đại diện sinh viên các khoa/bộ môn: Ngữ văn (30 sinh viên), Ngoại ngữ (30 sinh viên), các khoa khác (10 sinh viên).

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày 05/9/2017

7h00

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 9/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

- Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Đào tạo

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng QT - PV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng QT-PV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Tâm lý GD, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TLGD

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ phòng HC-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng HC-TC

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng CT HSSV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng CTHSSV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Địa lý

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày 06/9/2017

8h00

- Đại hội Chi bộ phòng KH-CN&HTQT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng KH-CN&HTQT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Sinh học, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Sinh học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử .

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

8h30

ĐHBKHN

- Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

- Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017;

- Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Hội đồng

chức danh GSNN

Phòng HC-TC

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngữ văn.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Trung tâm TT-TV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa GDCT, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GDCT

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày 07/9/2017

8h00

- Đại hội Chi bộ phòng KH-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng KH-TC.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban Bảo vệ, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Bảo vệ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Toán, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Toán.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Vật lý, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa Vật lý.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Mầm non, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GD Mầm non.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

8/9/2017

8h00

HTC1

- Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ  năm 2017 - đợt 1.

- BGH; Lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm và Bộ môn;

- Các GS, PGS và TS tham gia đào tạo sau đại học;

-  Tân tiến sĩ và thạc sĩ.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN.

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

Ban

Đào tạo

8h00

- Đại hội Chi bộ Khoa TDTT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TDTT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn GDNT, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn GDNT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban QLKTX, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban QLKTX.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Tiểu học, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa GD Tiểu học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Hóa học PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Hóa học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Bẩy

Ngày

9/9/2017

8h00

PHA1A

- Thông qua Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Trường;

- Thông qua Kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị đón Đoàn đánh giá đồng cấp TEIDI;

- Thông qua Kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về kết quả tự đánh giá TEIDI.

- Hội đồng tự đánh giá TEIDI;

- Ban Thư ký;

- Đại diện các Nhóm công tác chuyên trách.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

PHA1B

- Kiểm tra minh chứng báo cáo TEIDI của các Nhóm công tác chuyên trách.

- Ban Thư ký;

- Đại diện các Nhóm công tác chuyên trách.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Hai

Ngày

11/9/2017

6h20

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Đại diện lãnh đạo Trường; đại diện CĐ, ĐTN, HSV; đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm;

 - Đại diện sinh viên Khoa Ngữ văn.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Năm

Ngày

14/9/2017

14h00

PHA1B

- Họp chuyên môn giải bóng đá.

- Lãnh đạo các đội bóng.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

15/9/2017

8h00

PH104-A4

- Đánh giá đồng cấp kết quả tự đánh giá của Nhà trường theo bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm (TEIDI)

- BQL Chương trình ETEP, đại diện Ngân hàng thế giới.

- Hội đồng đánh giá đồng cấp TEIDI;

- Ban Thư ký;

- Đại diện các Nhóm công tác chuyên trách

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Bẩy

Ngày

16/9/2017

Theo lịch HĐTS

GĐB2

- Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 (hết ngày 17/9/2017)

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Ban Coi thi theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN.

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

Ban

Đào tạo

Thứ Hai

Ngày

18/9/2017

8h00

PHA1A

- Thông qua Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng/phó các Phòng/TT;

- Trưởng các Khoa.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

PH1ĐHTN

- Xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Chính phủ và Nhà nước.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – Hiệu trưởng

Giám đốc ĐHTN

Ban PC&TĐ

Thứ Bẩy

Ngày

23/9/2017

S: 8h00

C: 14h00

TT

Học liệu

- Tập huấn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA ( hết ngày 24/9/2017).

- Lãnh đạo phụ trách chuyên môn Phòng Đào tạo; Lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Viện đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Ban Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

26/9/2017

8h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BT ĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

28/9/2017

8h00

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Ban thường vụ Đảng ủy trường.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

15h30

PHA1A

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng ủy trường.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

29/9/2017

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BT ĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – PBT ĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Bẩy

Ngày

30/9/2017

7h00

SVĐ

- Khai mạc giải bóng đã truyền thống

- Đại biểu mời; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Các đội bóng.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng CTHSSV

S: 8h00

C: 14h00

TT

Học liệu

- Tập huấn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA ( hết ngày 01/10/2017).

- Trưởng, phó các bộ môn.

Viện đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Ban Đào tạo

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ : 4-10/9/2017, PHT: Mai Xuân Trường; Tuần từ: 11-17/9/2017: PHT: Hà Trần Phương;

+ Tuần từ : 18-24/9/2017, PHT: Nguyễn Thị Tính; Tuần từ: 25/9-01/10/2017: PHT:  Mai Xuân Trường;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

 

Giới thiệu Khoa GDMN 2018

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    1. Địa chỉ liên hệ Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 02083 653941; Email: khoagiaoducmamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI   I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi - Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN) - Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH...

[ Xem thêm chi tiết ]