Lịch công tác từ 29/5 đến 4/6 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác từ 29/5 đến 4/6 năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/05/2017 16:58 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 29/5/2017

14h00

PHA1A

- Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

- BGH, Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Công tác HSSV, TTr-PC, Trung tâm TT-TV.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

19h30

HTC1

-Phổ biến các nội dung báo cáo tự đánh giá Trường.

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Cán bộ hỗ trợ: Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCT, TL-GD, TTDT, GD Tiểu học, GD Mầm non, BM Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trường THPT;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày 30/5/2017

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 6/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

PH1ĐHTN

- Tổng kết các hoạt động Đề án NNQG 2020 của ĐHTN giai đoạn 2014 – 2016

- Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách Đề án Ngoại ngữ; phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ SPVB.

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Văn phòng

14h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày 31/5/2017

10h00

PH1ĐHTN

- Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị có sinh viên được nhận học bổng; các sinh viên được nhận học bổng.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Công tác HSSV

14h00

PHA1A

- Họp BTV Đảng ủy.

- Toàn thể BTV Đảng ủy Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

14h00

PH2ĐHTN

- Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội.

- Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Bí thư Đoàn – Chủ tịch HSV ĐHTN

Văn phòng Đoàn

15h30

PHA1A

- Họp BCH Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng bộ Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày 01/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 02/6/2017

9h00

VP Viện NCXH&NV

- Kiểm tra Hành chính toàn diện tại Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi.

- Theo Quyết định số 957/QĐ-ĐHTN ngày 26/5/2017 của Giám đốc ĐHTN.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

Thứ Bẩy

Ngày 03/6/2017

14h00

HTC1

- Khai mạc đánh giá ngoài.

- Đoàn Đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Cán bộ hỗ trợ: Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCT, TL-GD, TTDT, GD Tiểu học, GD Mầm non, BM Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trường THPT;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

15h00-17h30

PH104-A4

 

-Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC; đào tạo; KH-CN&HTQT; CTHSSV; KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế; thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

 

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày 04/6/2017

8h00-10h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00-11h30

PHA1A

-Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo trường

- Đoàn đánh giá ngoài; lãnh đạo Trường tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

11h30-10h00

PH104-A4

-Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14.00-15.30

PHA4-606,706,806

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động tại PHA4-606

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm nhà sử dụng tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Nghiên cứu sinh tại PHA4-706

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu NCS tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học tại PHA4-806

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h45-17h00 PHA4-606,706,806

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2tại PHA4-606

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm sinh viên  các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH chính quytại PHA4-706

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cựu SV ĐH chính quytham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinhPHA4-806

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Nghiên cứu sinhtham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h00-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần;

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa giáo dục Tiểu học

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC   I.    ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tòa nhà A4, Số 20 đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02083.750.742 Email:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Tin học miền núi

TRUNG TÂM TIN HỌC MIỀN NÚI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm tin học Miền núi được thành lập theo Quyết định số3378/TCCB, ngày 24/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng trực...

[ Xem thêm chi tiết ]