Lịch công tác từ 29/5 đến 4/6 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác từ 29/5 đến 4/6 năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/05/2017 16:58 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 29/5/2017

14h00

PHA1A

- Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

- BGH, Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Công tác HSSV, TTr-PC, Trung tâm TT-TV.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

19h30

HTC1

-Phổ biến các nội dung báo cáo tự đánh giá Trường.

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Cán bộ hỗ trợ: Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCT, TL-GD, TTDT, GD Tiểu học, GD Mầm non, BM Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trường THPT;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày 30/5/2017

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 6/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

PH1ĐHTN

- Tổng kết các hoạt động Đề án NNQG 2020 của ĐHTN giai đoạn 2014 – 2016

- Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách Đề án Ngoại ngữ; phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ SPVB.

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Văn phòng

14h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày 31/5/2017

10h00

PH1ĐHTN

- Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị có sinh viên được nhận học bổng; các sinh viên được nhận học bổng.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Công tác HSSV

14h00

PHA1A

- Họp BTV Đảng ủy.

- Toàn thể BTV Đảng ủy Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

14h00

PH2ĐHTN

- Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội.

- Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Bí thư Đoàn – Chủ tịch HSV ĐHTN

Văn phòng Đoàn

15h30

PHA1A

- Họp BCH Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng bộ Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày 01/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 02/6/2017

9h00

VP Viện NCXH&NV

- Kiểm tra Hành chính toàn diện tại Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi.

- Theo Quyết định số 957/QĐ-ĐHTN ngày 26/5/2017 của Giám đốc ĐHTN.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

Thứ Bẩy

Ngày 03/6/2017

14h00

HTC1

- Khai mạc đánh giá ngoài.

- Đoàn Đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Cán bộ hỗ trợ: Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCT, TL-GD, TTDT, GD Tiểu học, GD Mầm non, BM Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trường THPT;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

15h00-17h30

PH104-A4

 

-Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC; đào tạo; KH-CN&HTQT; CTHSSV; KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế; thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

 

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày 04/6/2017

8h00-10h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00-11h30

PHA1A

-Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo trường

- Đoàn đánh giá ngoài; lãnh đạo Trường tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

11h30-10h00

PH104-A4

-Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14.00-15.30

PHA4-606,706,806

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động tại PHA4-606

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm nhà sử dụng tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Nghiên cứu sinh tại PHA4-706

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu NCS tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học tại PHA4-806

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h45-17h00 PHA4-606,706,806

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2tại PHA4-606

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm sinh viên  các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH chính quytại PHA4-706

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cựu SV ĐH chính quytham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinhPHA4-806

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Nghiên cứu sinhtham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h00-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần;

 

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GD Mầm non

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Phòng  313 - Nhà A4 -Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 653941    Email: khoamamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Khoa Địa lí

KHOA ĐỊA LÍ   I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3 856 851 Email: khoadia@dhsptn.edu.vn II. QUÁ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Năm 1966,...

[ Xem thêm chi tiết ]