Lịch công tác tuần từ 21 - 27/8/2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ 21 - 27/8/2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/08/2017 15:39 - Tác giả bài viết: dungtv

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai 

Ngày 21/8/2017

8h00

UBND Tỉnh TN

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017.

- PHT: Nguyễn Thị Tính

Lãnh đạo

 UBND tỉnh TN

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày 22/8/2017

7h30

PH1ĐHTN

- Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017.

- Đại diện Phòng Thanh tra - Pháp chế; Chuyên viên làm công tác văn thư;

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban TTr-PC

Thứ Tư

Ngày 23/8/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

24/8/2017

7h30

PH104-A4

- Hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TU

Văn phòng ĐU

8h00

PHA1B

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên. - Hoãn (chuyển sang ngày 31/8/2017)

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

8h00-9h00

PHA1A

- Nghe phổ biến quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng về xây dựng và hoàn thiện Chuẩn giảng viên sư phạm. Trao đổi thống nhất tên của các tiêu chuẩn. - Theo kế hoạch. Hiệu trưởng Nhóm xây dựng chuẩn

S: 9h00 – 1h00

C: 13h00-

17h00

PHA1A

PHA1B

- Các nhóm làm việc độc lập thảo luận nội dung của từng tiêu chuẩn đã được phân công (hết ngày 26/8/2017) - Các nhóm theo kế hoạch Trường nhóm Nhóm xây dựng chuẩn

 8h00 – 10h00

VP Viện

NCXHNV

-Nhóm 1 (lĩnh vực Hành chính – Tổ chức) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI.

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 1 (Lĩnh vực Hành chính  – Tổ chức)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan).

Phó Hiệu trường

 Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00 – 11h00

VP Viện

NCXHNV

- Nhóm 2 (lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính) báo cáo kết quả viết báo cáo TEIDI .

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 2  (Lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan).

Phó Hiệu trường

 Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

HTC1

- Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. - Toàn thể cán bộ và đảng viên trường. Hiệu trưởng Phòng HC-TC

 

Thứ Sáu

Ngày

25/8/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2017.

- Ban Tuyên giáo (cán bộ phụ trách tuyên giáo); trưởng (hoặc phó) các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh) thuộc đơn vị; cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

 8h00 – 10h00

VP Viện

NCXHNV

- Nhóm 5 (lĩnh vực Đào tạo – Bồi dưỡng) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 5  (Lĩnh vực Đào tạo – Bồi dưỡng)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan)

Phó Hiệu trường

 Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00 – 11h00

VP Viện

NCXHNV

- Nhóm 4 (lĩnh vực Công tác HSSV) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI.

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 4  (Lĩnh Công tác HSSV)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan)

Phó Hiệu trường

 Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

13h00

PHA1A

- Các nhóm làm việc tập trung và seminar toàn nhóm. - Các nhóm theo kế hoạch.

Trưởng nhóm

Xây dưng chuẩn

Nhóm xây dựng chuẩn

14h00

PHA1A
- Họp xét tốt nghiệp đợt 3. Xử lý kết quả học tập kỳ 2 năm học 2016-2017.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Khảo thí & ĐBCLGD, Thanh tra – Pháp chế;

- Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

14h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

26/8/2017

8h00-17h00

PHA1A

- Các nhóm làm việc chung thảo luận về tiêu chí đánh giá; xây dựng các tiêu chí cốt lõi của Chuẩn. - Các nhóm theo kế hoạch.

Trưởng nhóm

Xây dưng chuẩn

Nhóm xây dựng chuẩn

8h00 – 11h00

PHA1B

- Nhóm 8 (lĩnh vực KHCN-HTQT) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI.

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 8  (Lĩnh vực KHCN-HTQT)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan)

Phó Hiệu trường

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00 – 15h00

PHA1B

- Nhóm 6 (lĩnh vực Công nghệ thông tin – Thư viện) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI.

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 6 (Lĩnh vực Công nghệ thông tin – Thư viện)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan)

Phó Hiệu trường

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

15h00 – 17h00

PHA1B

- Nhóm 7 (lĩnh Cơ sở vật chất) báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá TEIDI.

- Thành viên (chính thức và bổ sung) Nhóm công tác số 7 (Lĩnh vực Cơ sở vật chất)

- Đại diện Hội đồng tự đánh giá TEIDI (có thông báo đến cá nhân liên quan)

Phó Hiệu trường

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày

27/8/2017

 

 

 

 

 

 
Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Hà Trần Phương

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.

 

Giới thiệu Khoa Địa lí

  KHOA ĐỊA LÍ   I. Địa chỉ liên hệ Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3 856 851 ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Lý 2018

KHOA VẬT LÝ 1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 5, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856893...

[ Xem thêm chi tiết ]