Lịch công tác tuần từ 28/8 đến 3/9/2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ 28/8 đến 3/9/2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/08/2017 17:17 - Tác giả bài viết: dungtv

 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

28/8/2017

8h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Toán, PH104-A4

- Toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Hóa học, PHA1A

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Sinh học, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Trường THPT – VP Trường THPT.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

9h30

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Ngữ văn, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Lịch sử, PHA1A

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ môn GD Nghệ thuật, VP Bộ môn.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Địa lý, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Chủ tịch

HĐ Trường

Phòng HC-TC

14h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Chính trị, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa TLGD, PHA1A.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Thể dục TT, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Chủ tịch

HĐ Trường

Phòng HC-TC

14h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

15h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Tiểu học, PH104-A4

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Mầm non, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ môn Ngoại ngữ, PHA1B.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Hai

Ngày

28/8/2017

16h00

PH104

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cán bộ Phòng/Ban/Trung tâm.

- BCH Đảng ủy, BGH; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HCB trường; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc trường.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

29/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Ngữ văn.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Ngữ văn.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Lịch sử.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Lịch sử.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng HC-TC.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng HC-TC.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Chính trị.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Chính trị.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Địa lý.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Địa lý.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Toán.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Toán.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PH1ĐHTN

- Họp triển khai đào tạo trực tuyến E – learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN.

- GS.TS Phạm Hồng Quang –Hiệu trưởng

Giám đốc

ĐHTN

Ban Đào tạo

15h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng KH-CN&HTQT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng KH-CN&HTQT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

16h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng Đào tạo.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng Đào tạo.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

30/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Vật lý.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Vật lý.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2016-2017.

- PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGD, Công tác HSSV;

- Trưởng các Khoa có CTĐT tự đánh giá và các khoa có CTĐT đánh giá chuẩn đầu gia năm 2017.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Khảo thí &ĐBCLGD

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Hóa học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Hóa học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Ban Bảo vệ.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Ban Bảo vệ.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng KH-TC.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng KH-TC.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng QT-PV.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng QT-PV.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Sinh học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Sinh học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018.

- PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo phòng Thanh tra – Pháp chế phụ trách công tác thanh tra.

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

15h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Tiểu học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Tiểu học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

16h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng TTKT& ĐBCLGD.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng TTKT& ĐBCLGD.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

31/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Mầm non.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Mầm non..

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị triển khai công tác HSSV năm học 2017 – 2018.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Phòng công tác HSSV.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

8h00

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng CTHSSV.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng CTHSSV..

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Bộ môn NN.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Bộ môn NN.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa TLGD.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa TLGD.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Ban thường vụ Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng ĐU

15h30

PHA1A

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

01/9/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa TDTT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa TDTT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Bộ môn GDNT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Bộ môn GDNT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Trung tâm TT-TV

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trung tâm TT-TV.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Trường THPT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trường THPT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Ban QLKTX.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trường THPT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

15h00

HTC1

- Chương trình bế giảng lớp tiếng Việt Trải nghiệm mùa hè 2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Fengchia- Đài Loan.

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm: KHCN-HTQT, Đào tạo, KH-TC, QT-PV, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm, Bảo vệ;

- Đại diện Ban HTQT, Trường Đại học Fengchia- Đài Loan, 22 sinh viên Đài Loan;

- Giảng viên, sinh viên tình nguyện Việt Nam;

- Đại diện sinh viên các khoa/bộ môn: Ngữ văn (30 sinh viên), Ngoại ngữ (30 sinh viên), các khoa khác (10 sinh viên).

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

02/9/2017

Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ Nhật

Ngày

03/9/2017

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.

 

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Các đơn vị đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO       Khoa Toán Khoa Tâm lý - Giáo dục Khoa Vật lý Khoa Giáo dục Chính trị Khoa Hóa học Khoa Thể dục Thể thao Khoa Sinh học Khoa Giáo dục Tiểu học Khoa Ngữ văn Khoa Giáo dục Mầm non Khoa...

[ Xem thêm chi tiết ]