Lịch công tác tuần từ mùng 5-11 tháng 6 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ mùng 5-11 tháng 6 năm 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 05/06/2017 07:54 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 05/6/2017

06h20

Sảnhnhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Đại diện lãnh đạo Trường; đại diện CĐ, ĐTN, HSV; đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm;

 - Đại diện sinh viên Khoa Sinh học.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

8h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế, thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

8h00

PH701

TTPTKNSP

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Hải Anh, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h45

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00-11h15

PH606,706,

806 -A4

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học tại PHA4-606.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV ĐH hệ chính quy tại PHA4-706.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV ĐH hệ chính quy tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tại PHA4-806.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV hệ VLVH. LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

11h15-12h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00-15h15

PH606,706,

806- A4

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và NCV tại PH606 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Giảng viên và NCV tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn tại PH706 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Quản lý chuyên môn tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tai PH806 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h15-15h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h30-17h30

Theo kế hoạch

- Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; các điểm đào tạo.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày 06/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-16h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện..

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h30-17h30

PHA1A

- Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2).

- Đoàn đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày 07/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

-  Đoàn làm việc nội bộ.

-  Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h30-16h50

HTC1

- Bế mạc đánh giá ngoài.

- Đoàn Đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Khoa/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h50-17h10

HTC1

- Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Thứ Năm

Ngày 08/6/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên mở rộng.

 

-Chủ tịch Hội CCB trường

Chủ tịch Hội CCB ĐHTN

Hội CCB

9h30

PHA1A

-Thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các Nhà thầu tham gia đấu giá.

Chủ tịch HĐ

Phòng QT-PV

Thứ Sáu

Ngày 09/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày 10/6/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Tâp huấn “Sử dụng, khai thác phần mềm đào tạo trực tuyến E-leaning”

- Lãnh đạo phòng Đào tạo và (1-2) chuyên viên phụ trách.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

Chủ Nhật

Ngày 11/6/2017

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần;

 

Giới thiệu Khoa Ngữ văn

KHOA NGỮ VĂN   I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Khoa Ngữ văn -Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Toà nhà A4, Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.856.885 E-mail: khoavan@dhsptn.edu.vn Website: khoavan.dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Toán 2018

KHOA TOÁN 1. Địa chỉ Tầng 2, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tel: 02803 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn   2. Liên hệ Trưởng khoa: PGS.TS...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SƯ PHẠM          Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1529/QĐ-HCTC ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Địa lí

  KHOA ĐỊA LÍ   I. Địa chỉ liên hệ Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3 856 851 ...

[ Xem thêm chi tiết ]