Lịch công tác tuần từ mùng 5-11 tháng 6 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ mùng 5-11 tháng 6 năm 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 05/06/2017 07:54 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 05/6/2017

06h20

Sảnhnhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Đại diện lãnh đạo Trường; đại diện CĐ, ĐTN, HSV; đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm;

 - Đại diện sinh viên Khoa Sinh học.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

8h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế, thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

8h00

PH701

TTPTKNSP

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Hải Anh, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h45

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00-11h15

PH606,706,

806 -A4

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học tại PHA4-606.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV ĐH hệ chính quy tại PHA4-706.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV ĐH hệ chính quy tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tại PHA4-806.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV hệ VLVH. LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

11h15-12h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00-15h15

PH606,706,

806- A4

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và NCV tại PH606 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Giảng viên và NCV tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn tại PH706 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Quản lý chuyên môn tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tai PH806 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h15-15h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h30-17h30

Theo kế hoạch

- Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; các điểm đào tạo.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày 06/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-16h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện..

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h30-17h30

PHA1A

- Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2).

- Đoàn đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày 07/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

-  Đoàn làm việc nội bộ.

-  Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h30-16h50

HTC1

- Bế mạc đánh giá ngoài.

- Đoàn Đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Khoa/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h50-17h10

HTC1

- Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Thứ Năm

Ngày 08/6/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên mở rộng.

 

-Chủ tịch Hội CCB trường

Chủ tịch Hội CCB ĐHTN

Hội CCB

9h30

PHA1A

-Thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các Nhà thầu tham gia đấu giá.

Chủ tịch HĐ

Phòng QT-PV

Thứ Sáu

Ngày 09/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày 10/6/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Tâp huấn “Sử dụng, khai thác phần mềm đào tạo trực tuyến E-leaning”

- Lãnh đạo phòng Đào tạo và (1-2) chuyên viên phụ trách.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

Chủ Nhật

Ngày 11/6/2017

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần;

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Vật Lí

  KHOA VẬT LÝ I. Địa chỉ liên hệ Tên khoa: Khoa Vật lý Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083856893 Email: khoaly@dhsptn.edu.vn Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli II. Quá trình hình thành và phát triển...

[ Xem thêm chi tiết ]