Lịch công tác - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 11-07-2016 06:10:00 AM | Đã xem: 881

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 07 năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 01-07-2016 08:07:00 AM | Đã xem: 1048

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 24-06-2016 01:55:00 PM | Đã xem: 1008

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 17-06-2016 04:29:00 PM | Đã xem: 1022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 03-06-2016 03:11:00 PM | Đã xem: 1166

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 06 năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 30-05-2016 06:48:00 AM | Đã xem: 1305

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 27-05-2016 03:37:00 PM | Đã xem: 1161

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 20-05-2016 05:15:00 PM | Đã xem: 1044

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 16-05-2016 06:44:00 AM | Đã xem: 996

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 06-05-2016 11:52:00 AM | Đã xem: 1123

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 05 năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 29-04-2016 01:58:00 PM | Đã xem: 1133

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 29-04-2016 01:55:00 PM | Đã xem: 963

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 23-04-2016 09:16:00 AM | Đã xem: 932

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 17-04-2016 07:27:00 AM | Đã xem: 1052

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 08-04-2016 07:40:00 AM | Đã xem: 1127
  Trang trước  1 | 2 | 3 ... 8 | 9 | 10 ... 14 | 15 | 16  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa TDTT 2018

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO   1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, phòng 101,  Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tel: 02083.856.812; Email: khoatheducthethao@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP