Lịch công tác - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 01 năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 03-01-2016 08:54:00 AM | Đã xem: 1359

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 28-12-2015 08:20:00 AM | Đã xem: 1026

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 21-12-2015 03:41:00 PM | Đã xem: 1291

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 14-12-2015 08:42:00 AM | Đã xem: 1388

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 08-12-2015 07:40:00 AM | Đã xem: 1264

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 12 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 30-11-2015 02:49:00 PM | Đã xem: 1578

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 27-11-2015 11:00:00 AM | Đã xem: 1485

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 23-11-2015 09:37:00 AM | Đã xem: 1264

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 13-11-2015 04:56:00 PM | Đã xem: 1372

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 09-11-2015 08:16:00 AM | Đã xem: 1182

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 02-11-2015 03:00:00 PM | Đã xem: 1290

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 29-10-2015 04:30:00 PM | Đã xem: 1370

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 26-10-2015 07:50:00 AM | Đã xem: 1122

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 16-10-2015 04:35:00 PM | Đã xem: 1384

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 12-10-2015 03:12:00 PM | Đã xem: 1227

Các tin khác

  Trang trước  1 | 2 | 3 ... 10 | 11 | 12 ... 14 | 15 | 16  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Sinh 2018

KHOA SINH HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 5, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856891...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ 2018

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083655046;...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP