Lịch công tác - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 12 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 30-11-2015 02:49:00 PM | Đã xem: 1644

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 27-11-2015 11:00:00 AM | Đã xem: 1543

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 23-11-2015 09:37:00 AM | Đã xem: 1350

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 13-11-2015 04:56:00 PM | Đã xem: 1443

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 09-11-2015 08:16:00 AM | Đã xem: 1252

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 02-11-2015 03:00:00 PM | Đã xem: 1343

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 29-10-2015 04:30:00 PM | Đã xem: 1439

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 26-10-2015 07:50:00 AM | Đã xem: 1158

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 16-10-2015 04:35:00 PM | Đã xem: 1444

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 12-10-2015 03:12:00 PM | Đã xem: 1268

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 02-10-2015 02:52:00 PM | Đã xem: 1348

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 30-09-2015 05:09:00 PM | Đã xem: 1422

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/09 đến ngày 4/10 năm 2015 như sau:

Đăng lúc: 28-09-2015 07:37:00 AM | Đã xem: 1225

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần bổ sung từ ngày 21-27 tháng 9 năm 2015.

Đăng lúc: 22-09-2015 08:08:00 AM | Đã xem: 1303

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21-27 tháng 9 năm 2015.

Đăng lúc: 21-09-2015 08:30:00 AM | Đã xem: 1296

Các tin khác

  Trang trước  1 | 2 | 3 ... 12 | 13 | 14 ... 16 | 17 | 18  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa TDTT 2018

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO   1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, phòng 101,  Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tel: 02083.856.812; Email: khoatheducthethao@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn ĐT: 02083.851.634; 0912.386.627 + Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.851.692;...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP