Lịch công tác - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25 - 31/12/217 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 23-12-2017 09:30:00 AM | Đã xem: 1939

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 18 - 24/12/2017 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 17-12-2017 07:29:00 AM | Đã xem: 2764

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 11 - 17/12/2017 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 08-12-2017 04:44:00 PM | Đã xem: 594

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 4 - 10/12/2017 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 03-12-2017 08:20:00 PM | Đã xem: 969

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo lịch công tác tháng 12 năm 2017 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 01-12-2017 02:41:00 PM | Đã xem: 574

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 28/11 - 03/12/2017 như sau:

Đăng lúc: 27-11-2017 11:41:00 AM | Đã xem: 627

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 20 - 26/11/2017 như sau:

Đăng lúc: 17-11-2017 04:34:00 PM | Đã xem: 763

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch công tác tuần cụ thể như sau:

Đăng lúc: 10-11-2017 06:16:00 PM | Đã xem: 942

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 6 - 12/11/2017 như sau:

Đăng lúc: 03-11-2017 08:27:00 PM | Đã xem: 683

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2017 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 01-11-2017 02:48:00 PM | Đã xem: 670

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch công tác tuần cụ thể như sau:

Đăng lúc: 29-10-2017 07:41:00 PM | Đã xem: 535

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch công tác tuần cụ thể như sau:

Đăng lúc: 20-10-2017 04:59:00 PM | Đã xem: 681

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch công tác tuần cụ thể như sau:

Đăng lúc: 15-10-2017 10:22:00 AM | Đã xem: 647
Đăng lúc: 08-10-2017 04:52:00 PM | Đã xem: 737

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần như sau:

Đăng lúc: 30-09-2017 09:16:00 AM | Đã xem: 737
  Trang trước  1 | 2 | 3, 4 ... 14 | 15 | 16  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP