International Workshop on Commutative Algebra (by and for Young Mathematicians), Thai Nguyen University of Education, January 17-21, 2018 - www.dhsptn.edu.vn

International Workshop on Commutative Algebra (by and for Young Mathematicians), Thai Nguyen University of Education, January 17-21, 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 26/12/2017 08:08 - Tác giả bài viết: dungtv

International Workshop on Commutative Algebra

by and for Young Mathematicians

Thai Nguyen University of Education, January 17-21, 2018

 

Time:   January 17-21, 2018

Location: Centre for Pedagogy Development (7th Floor), Thai Nguyen University of Education(TUE), 20 Luong Ngoc Quyen street, Thai Nguyen city, Vietnam.

Local Organizing Committee: Full Prof. Dr. Pham Hong Quang(Rector of TUE), Assoc. Prof. Dr. Ha Tran Phuong (Vice rector of TUE), Assoc. Prof. Dr. Cao Thi Ha (Head of Department of Math, TUE), Dr. Nguyen Van Hoang, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Danh Nam, Dr. On Thi My Linh, Dr. Nguyen Thi Hong Minh.

Scientific CommitteeFull Prof. Dr.Sc.Shiro Goto, Assoc. Prof. Dr. Shin-ichiro Iai, Assoc. Dr. Naoyuki Matsuoka,Full Prof. Dr. Le Thi Thanh Nhan, Dr. Doan Trung Cuong,Dr. Tran Nguyen An, Dr. Tran Do Minh Chau.

This workshop is a joint activity between Meiji University, Hanoi Institute of Mathematics-VAST, and Thai Nguyen University.

Registration:

There will be no registration fee. To register, please fill in a registration form (download here) and send it to trandominhchau@gmail.com, using the subject “Registration for International Workshop on Commutative Algebra”.

Registration deadline: January 7, 2018.

Abstract:

The abstract (including tex file, pdf file) will be sent to naomatsu@meiji.ac.jp before January 7, 2018.

·        Speakers

List of speakers

 1. Doan Trung Cuong(Institute of Mathematics, VAST)
 2. Shiro Goto(Meiji University)
 3. Shin-ichiro Iai(Hokkaido University of Education)
 4. Naoyuki Matsuoka(Meiji University)
 5. Mitsuhiro Miyazaki (Kyoto University of Education)
 6. Pham Hung Quy (FPT University)
 7. Naoki Taniguchi(Waseda University)
 8. Toshinori Kobayashi (Nagoya University)
 9. Ryotaro Isobe (Chiba University)
 10. Shynia Kumashiro (Chiba University)
 11. Hiroki Matsui (Nagoya University)
 12. Hikaru Koide (Meiji University)
 13. Kaori Shimada (Meiji University)
 14. Tsutomu Nakamura (Okayama University)
 15. Maiko Ono (Okayama University)

·         Program

Wednesday, Jan. 17

            8:00-8:30    Registration

            8:30-9:00    Opening ceremony

            9:00-10:00   D. T. Cuong: Cohen-Macaulay/Gorenstein local/graded rings

            10:00-10:20  Break

            10:20-11:20  D. T. Cuong: Continue

           

11:25    Lunch

 

13:00-14:00  S. Iai:  Rees algebras of ideals

            14:00-14:20  Break

            14:20-15:20  S. Iai: Continue

            15:20-15:40  Break

            15:40-16:40  K. Shimada: MCM modules over 

            16:40-17:00  Break

            17:00-18:00  Discussion

 

Thursday, Jan. 18

            9:00-10:00   N. Taniguchi: Rees algebras of modules

            10:00-10:20  Break

            10:20-11:20  N. Taniguchi: Continue

           

11:25    Lunch

 

13:00-14:00  H. Matsui:  Introduction to triangulated categories in commutative

                        algebra

            14:00-14:20  Break

            14:20-15:20  H. Matsui: Continue

            15:20-15:40  Break

            15:40-16:40  S. Kumashiro: Trace ideals and Gorenstein property

            16:40-17:00  Break

            17:00-18:00  Discussion

 

Friday, Jan. 19

            9:00-10:00   M. Miyazaki: Hibi rings

            10:00-10:20  Break

            10:20-11:20  M. Miyazaki: Continue

           

11:25    Lunch

 

13:00-14:00  T. Kobayashi:  Delta invariants of ideals

            14:00-14:20  Break

            14:20-15:20  T. Kobayashi: Continue

            15:20-15:40  Break

            15:40-16:40  N. Matsuoka: Defining ideals and minimal free resolutions of 

                              numerical semigroup rings

            16:40-17:00  Break

            17:00-18:00  Discussion

    18:30        Banquet

 

Saturday, Jan. 20

            9:00-10:00   R. Isobe: Ulrich ideals and the GGL property of dimension one

            10:00-10:20  Break

            10:20-11:20  R. Isobe: Continue

           

11:25    Lunch

 

13:00-14:00  P. H. Quy:  Multiplicity vs Colength in local rings

            14:00-14:20  Break

            14:20-15:20  P. H. Quy: Continue

            15:20-15:40  Break

            15:40-16:40  H. Koide: Minimal free resolutions of numerical semigroups with  

                          maximal embedding dimension 4

            16:40-17:00  Break

            17:00-18:00  Discussion

           

Sunday, Jan. 21

            9:00-10:00   M. Ono: TBA

            10:00-10:20  Break

            10:20-11:20  M. Ono: Continue

           

11:25    Lunch

 

13:00-14:00  T. Nakamura: Cosupport and completeness of rings

14:00-14:20  Break

            14:20-15:20  T. Nakamura: Continue

            15:20-15:40  Break

            15:40-16:40  Discussion

            16:40-17:00  Break

            17:00-18:00  Discussion

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN   1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên. 3. Tổ chức 3.1. Được thành lập theo Quyết địnhsố...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDCT 2018

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng  4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]