Câu hỏi viết bài thu hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017 - www.dhsptn.edu.vn

Câu hỏi viết bài thu hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ năm - 01/09/2016 06:35 - Tác giả bài viết: Hanalan

I. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K48

Câu 1: Thông qua chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, anh (chị) hãy liên hệ với việc nêu cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện như thế nào?

Câu 2: Hãy phân tích những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

II. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K49, K50

Câu 1: Nêu những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất của anh (chị) về những biện pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên của nhà trường trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2: Hãy phân tích những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

III. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K51

Câu 1: Nêu Quyền và nghĩa vụ của sinh viên được quy định trong Quy chế Công tác học sinh sinh viên được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 2: Trách nhiệm của sinh viên trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa học đường ?

Câu 3:Hãy trình bày những hiểu biết của anh (chị) về cảnh báo học tập, buộc thôi

học trong quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

Lưu ý:

- Sau khi kết thúc việc học tập trung tại Hội trường, sinh viên thảo luận, viết bài thu hoạch (viết tay) trên giấy khổ A4 hoặc giấy kẻ ngang theo nội dung câu hỏi trên.

- Ban Cán sự các lớp sinh viên chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung bài thu hoạch của các thành viên trong lớp; thu và nộp Bài thu hoạch + Bản cam kết năm học 2016-2017 (theo mẫu) về Phòng CTHSSV (phòng 210, nhà A2, gặp cô Nguyễn Thùy Dương), thời gian chậm nhất là ngày 30/9/2016. Nhà trường sẽ không thu các bài thu hoạch viết sơ sài và nộp chậm muộn so với thời gian quy định.

 

Giới thiệu Bộ môn giáo dục nghệ thuật

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT   Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3841349 Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ Bộ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN   1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên. 3. Tổ chức 3.1. Được thành lập theo Quyết địnhsố...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm ĐT: 0208.3653.559                Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Ngữ văn

KHOA NGỮ VĂN   I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Khoa Ngữ văn -Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Toà nhà A4, Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.856.885 E-mail: khoavan@dhsptn.edu.vn Website: khoavan.dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]