Câu hỏi viết bài thu hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017 - www.dhsptn.edu.vn

Câu hỏi viết bài thu hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ năm - 01/09/2016 06:35 - Tác giả bài viết: Hanalan

I. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K48

Câu 1: Thông qua chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, anh (chị) hãy liên hệ với việc nêu cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện như thế nào?

Câu 2: Hãy phân tích những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

II. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K49, K50

Câu 1: Nêu những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất của anh (chị) về những biện pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên của nhà trường trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2: Hãy phân tích những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

III. CÂU HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN K51

Câu 1: Nêu Quyền và nghĩa vụ của sinh viên được quy định trong Quy chế Công tác học sinh sinh viên được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 2: Trách nhiệm của sinh viên trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa học đường ?

Câu 3:Hãy trình bày những hiểu biết của anh (chị) về cảnh báo học tập, buộc thôi

học trong quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

Lưu ý:

- Sau khi kết thúc việc học tập trung tại Hội trường, sinh viên thảo luận, viết bài thu hoạch (viết tay) trên giấy khổ A4 hoặc giấy kẻ ngang theo nội dung câu hỏi trên.

- Ban Cán sự các lớp sinh viên chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung bài thu hoạch của các thành viên trong lớp; thu và nộp Bài thu hoạch + Bản cam kết năm học 2016-2017 (theo mẫu) về Phòng CTHSSV (phòng 210, nhà A2, gặp cô Nguyễn Thùy Dương), thời gian chậm nhất là ngày 30/9/2016. Nhà trường sẽ không thu các bài thu hoạch viết sơ sài và nộp chậm muộn so với thời gian quy định.

 

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hoá 2018

KHOA HÓA HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856853;...

[ Xem thêm chi tiết ]