Thông báo Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 11/07/2019 15:18 - Tác giả bài viết: dungtv

 

► Kết quả ... Xem chi tiết.

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Phó trưởng phòng phụ trách:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.858.657; 0914.322.834 + Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân ĐT:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]