Thông báo Về việc lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 - năm 2020 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo Về việc lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 - năm 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 14/01/2020 15:05 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở ... Xem chi tiết.

Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ ... Xem chi tiết

 

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]