Danh sách cấp bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Danh sách cấp bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 03/01/2017 14:19 - Tác giả bài viết:

Quyết định đợt 1 (tháng 03) năm 2016...download tại đây

Quyết định đợt 1 (tháng 08) năm 2016...download tại đây

Danh sách cấp bằng Thạc sĩ đợt 1 (tháng 3) năm 2016... download tại đây

Danh sách cấp bằng Thạc sĩ đợt 1 (tháng 8) năm 2016 ... download tại đây

 

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]