Danh sách và Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ đợt 3 năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Danh sách và Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ đợt 3 năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 10/04/2019 15:09 - Tác giả bài viết: dungtv

TT

Họ và tên NCS

Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Chi tiết Quyết định

1

Phạm Đào Tiên

6008/QĐ-ĐHSP 26/12/2018

Xem tiếp

2

Phạm Ngọc Hoa

6007/QĐ-ĐHSP 26/12/2018

Xem tiếp

3

Hoàng Minh Cương

4805/QĐ-ĐHSP 25/10/2018

Xem tiếp

4

Dương Thị Ngữ

2891/QĐ-ĐHSP 23/07/2018

Xem tiếp

5

Trần Văn Nam

2890/QĐ-ĐHSP 23/07/2018

Xem tiếp

6

Chu Thị Ngân

2828/QĐ-ĐHSP 20/07/2018

Xem tiếp

7

Trương Đức Cường

2827/QĐ-ĐHSP 20/07/2018

Xem tiếp

8

Triệu Thị Linh

2470/QĐ-ĐHSP 29/06/2018

Xem tiếp

9

Lê Thảo Nguyên

2469/QĐ-ĐHSP 29/06/2018

Xem tiếp

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]