Danh sách sinh viện nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Danh sách sinh viện nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 23/04/2018 08:27 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên.

Danh dách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 ... Xem chi tiết.

Danh dách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 ... Xem chi tiết..

 

Giới thiệu Khoa GDMN 2018

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    1. Địa chỉ liên hệ Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 02083 653941; Email: khoagiaoducmamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02083 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]