Danh sách sinh viện nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Danh sách sinh viện nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 23/04/2018 08:27 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên.

Danh dách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 ... Xem chi tiết.

Danh dách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 ... Xem chi tiết..

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]