Thông báo cho sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường" chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016.

Đăng lúc: 19-05-2016 08:16:00 AM | Đã xem: 1445

Trường yêu cầu các khoa, bộ môn trực thuộc triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K46 đã tốt nghiệp năm 2015 của đơn vị.

Đăng lúc: 18-05-2016 08:17:00 AM | Đã xem: 1900

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Mai Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng đã nghe báo cáo của Phòng CTHSSV, thảo luận và kết luận như sau:

Đăng lúc: 10-05-2016 06:59:00 AM | Đã xem: 2057

Trường thông báo cho các đơn vị và toàn thể sinh viên biết và thực hiện

Đăng lúc: 10-05-2016 06:58:00 AM | Đã xem: 2502

Yêu cầu các sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Đăng lúc: 09-05-2016 07:59:00 AM | Đã xem: 2581

Trường Đại học Sư phạm triển khai kế hoạch triệu tập sinh viên đối với các Khoa/Bộ môn như sau:

Đăng lúc: 06-05-2016 11:51:00 AM | Đã xem: 1719

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị và Ban cán sự các lớp sinh viên Đại học K47 thực hiện tốt một số việc sau:

Đăng lúc: 04-05-2016 07:57:00 AM | Đã xem: 2275

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2015-2016, nhà trường hướng dẫn các lớp sinh viên nội dung sinh hoạt lớp tháng 5/2016 như sau:

Đăng lúc: 04-05-2016 07:56:00 AM | Đã xem: 1008

Trường Đại học Sư phạm thông báo kế hoạch tổ chức và huy động lực lượng sinh viên tham dự như sau:

Đăng lúc: 04-05-2016 07:55:00 AM | Đã xem: 1658

Thực hiện công văn số 635/ĐHTN-CTHSSV ngày 26/4/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng Hensen, CHLB Đức năm học 2015-2016, nhà trường triển khai kế hoạch xét chọn cụ thể như sau:

Đăng lúc: 29-04-2016 08:34:00 AM | Đã xem: 2337

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHSP, ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc ban hành quy định đào tạọ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ...

Đăng lúc: 26-04-2016 09:48:00 AM | Đã xem: 1931

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Trường nghiêm túc triển khai kế hoạch và tăng cường phổ biến các nội dung của công văn số 1129/ĐHSP-CTHSSV ngày 19/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Đăng lúc: 25-04-2016 07:05:00 AM | Đã xem: 2172

Để giúp sinh viên có cơ hội dự tuyển vào các ngành phổ thông sau khi tốt nghiệp, Trường thông báo tổ chức mở lớp học bồi dưỡng năng lực dạy học và giáo dục cho sinh viên.

Đăng lúc: 22-04-2016 10:16:00 AM | Đã xem: 727

Để giúp sinh viên có cơ hội dự tuyển vào các ngành phổ thông sau khi tốt nghiệp, Trường thông báo tổ chức mở lớp học bồi dưỡng năng lực dạy học và giáo dục cho sinh viên.

Đăng lúc: 22-04-2016 10:14:00 AM | Đã xem: 1440

Các tin khác

  Trang trước  1 | 2 | 3 ... 11 | 12 | 13 ... 19 | 20 | 21  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Toán 2018

KHOA TOÁN 1. Địa chỉ Tầng 2, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tel: 02083 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn   2. Liên hệ Trưởng khoa: PGS.TS...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ 2018

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083655046;...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP