Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra" - www.dhsptn.edu.vn

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra"

Đăng lúc: Thứ ba - 04/02/2020 09:18 - Tác giả bài viết: dungtv

1. Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2020 Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

2. Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuốc Bộ ... Xem chi tiết.

 

3. Công văn số 110/ĐHTN-CTHSSV ngày 30/01/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

4. Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

5. Công văn số 195/ĐHSP-HCTC ngày 31/01/2020 V/v thực hiện các nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

6. Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học ... Xem chi tiết.

 

7. Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 Về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ... Xem chi tiết.

 

8. Thông báo số 2921 - TB/TU ngày 02/02/2020 Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

9. Công văn số 194/SYT-NVY ngày 03/02/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

10. Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 Về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV ... xem chi tiết.

 

11. Công văn số 208/KH-ĐHSP ngày 03/02/2020 V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

12. Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp về đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh ngày 05/02/2020 ... Xem chi tiết 

 

13. Công văn số 216/ĐHSP-CTHSSV ngày 05/02/2020 Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

14. Công văn số 232/ĐHTN-CTHSSV ngày 06/02/2020 Về việc tiếp tục cho người học nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

15, Công văn số 237/ ĐHSP-CTHSSV ngày 06/02/2020 V/v tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của  vi rút Corona gây ra ... Xem chi tiết.

 

16. Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 06/02/2020 Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch nCoV trong trường học ... Xem chi tiết.

 

17. Kết luận số 316-KL/BTV ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy ...  Xem chi tiết.

 

18. Công văn số 286/ĐHTN-HTQT ngày 11/02/2020 V/v kiểm soát dịch bệnh đối với người nước ngoài đến làm việc, học tập tại đơn vị ... Xem chi tiết.

 

19. Công văn số 343/ QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Quyết định V/v ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ... Xem chi tiết.

 

20. Công văn số 54 - CV/BTGĐU ngày 07/02/2020 V/v tiêp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra ... Xem chi tiết.

 

21. Công văn số 414/ĐHSP-CTHSSV ngày 28/02/2020 V/v cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch cúm Covid-19 ... Xem chi tiết.

 

22. Công văn số 89-KL/ĐU ngày 28/02/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên Về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 ... Xem chi tiết.

 

23. Thông báo số 376/TB-ĐHTN ngày 28/02/2020 Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị thành viên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ... Xem chi tiết.

 

24. Công văn số 696/BGDĐT-GDCTngày 04/3/2020 Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học ... Xem chi tiết.

 

25. Công văn số 508/ĐHSP-HCTC ngày 10/3/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ... Xem chi tiết.

 

26. Công văn Số 579/ĐHSP-CTHSSV ngày 17/3/2020 Về việc lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh COVID-19 ... Xem chi tiết.

 

27. Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 ... Xem chi tiết.

 

  

Những tin mới cùng chuyên mục

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]