Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ Nhà trường - www.dhsptn.edu.vn

Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ Nhà trường

Đăng lúc: Thứ năm - 22/09/2016 07:00 - Tác giả bài viết: Hanalan

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA ỦNG HỘ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

TT

Tên Tập thể - Cá nhân

Ngày tháng

Địa chỉ

Số tiền

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Thị Tính

02/2016

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên

10.000.000

 

2

PGS.TS Phạm Hồng Quang

03/2016

Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên

15.000.000

 

3

Các tân Tiến sĩ: 

03/2016

Trường ĐHSP Thái Nguyên

   

Tạ Quang Thảo

500.000

 

Vũ Thị Thúy Hằng

500.000

 

 Nguyễn Thị Thủy

500.000

 

 Nguyễn Đức Lạng

500.000

 

Hà Thị Mỹ Hạnh

500.000

 

Hứa Thị Kiều Hoa

500.000

 

 Nguyễn Lâm Sung

500.000

 

 Lê Khoa

500.000

 

Nguyễn Quỳnh Anh

500.000

 

4

Lớp Cao học Quản lý Giáo dục K21B

03/2016

Trường ĐHSP Thái Nguyên

5.000.000

 

5

Lớp Cao học Quản lý Giáo dục K21 Quảng Ninh

03/2016

Trường ĐHSP Thái Nguyên

5.000.000

 

6

ThS Mai Văn Cẩn

03/2016

Phó BM Ngoại Ngữ - ĐHSP Thái Nguyên

1.000.000

 

7

TS Nguyễn Thị Hồng Minh

03/2016

Phó Trưởng phòng KH&CN - HTQT - ĐHSP Thái Nguyên

1.000.000

 

8

TS Đặng Thị Thu Hương

03/2016

Phó BM Ngoại Ngữ - ĐHSP Thái Nguyên

5.000.000

 

9

PGS.TS Đỗ Hồng Thái

03/2016

Trưởng phòng KH&CN - HTQT - ĐHSP Thái Nguyên

8.000.000

 

10

PGS.TS Mai Xuân Trường

03/2016

Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Thái Nguyên

10.000.000

 

11

TS Nguyễn Danh Nam

03/2016

Phó phòng Đào tạo - ĐHSP Thái Nguyên

2.000.000

 

12

Vi Thị Phương

03/2016

Nhà ăn Trường ĐHSP Thái Nguyên

3.000.000

 

13

Cửa hàng Viettel - Phụ kiện điện thoại nhà ăn Trường

03/2016

Kí túc xá - Trường ĐHSP Thái Nguyên

1.000.000

 

14

Công đoàn trường

03/2016

Trường ĐHSP 

10.000.000

 

15

Hội cựu chiến binh

03/2016

Trường ĐHSP 

2.000.000

 

16

Đinh Thị Thương Huyền

04/2016

Kiểm toán Nhà nước

500.000

 

17

TS.Đồng Văn Quân

04/2016

Trường phòng HC-TC Trường ĐHSP 

3.000.000

 

18

ThS.Ma Thị Nhung

04/2016

Phó Trưởng phòng HC-TC  Trường ĐHSP 

1.000.000

 

19

TS.Ngô Giang Nam

04/2016

Phó Trưởng phòng HC-TC Trường ĐHSP 

1.000.000

 

20

TS.Nguyễn Thị Ngân

04/2016

Phó Trưởng phòng HC-TC Trường ĐHSP 

1.000.000

 

21

Đỗ Thi Tường Chinh

04/2016

Chuyên viên phòng HC-TC Trường ĐHSP 

500.000

 

22

Tập thể CBVC phòng HC-TC

04/2016

Trường ĐHSP 

3.000.000

 

23

Đoàn Dũng Trí 04/2016 Phó phòng KH-TC Trường ĐHSP 1.000.000  
24 Tập thể CB - GV Khoa Sinh học 04/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 10.000.000  
25 Tập thể CBVC phòng Quản trị - Phục vụ 04/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 10.000.000  
26 PGS.TS. Hà Trần Phương 04/2016 Trưởng phòng KH-TC Trường ĐHSP 3.000.000  
27 Phan Thanh Vụ 04/2016 Kế toán trưởng - Trường ĐHSP 3.000.000  
28 Phạm Danh Vũ 04/2016 Phó Trưởng phòng CTHSSV - Trường ĐHSP 1.000.000  
29 Tập thể CBVC phòng CTHSSV 04/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 3.000.000  
30 Tập thể Khoa TDTT 04/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
31 TS. Hà Quang Tiến 04/2016 Trưởng khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
32 ThS. Đỗ Ngọc Cương 04/2016 Phó Trưởng khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
33 ThS. Nguyễn Văn Dũng 04/2016 Phó Trưởng khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
34 ThS. Đỗ Thị Thái Thanh 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
35 CN. Đỗ Duy Linh 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
36 ThS. Phạm Văn Quang 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
37 ThS. Nguyễn Văn Lực 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
38 ThS. Nguyễn Thành Trung 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
39 CN. Lê Đình Thành 04/2016 Giảng viên Khoa TDTT - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
40 Phòng Thanh tra - Pháp chế 04/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
41 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 04/2016 Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.00  
42 Đào Văn Thành 04/2016 Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
43 PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh 04/2016 Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 3.000.000  
44 TS. Từ Quang Tân 04/2016 Phó Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
45 Trương Văn Hòa 04/2016 Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
46 Đồng Duy Khánh 04/2016 Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
47 Tập thể CBVC Phòng Đào tạo 04/2016  Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.800.000  
48 Công ty CP tư vấn đầu tư và XD Tân Anh 04/2016 Số 205, Đường Bến Tượng, Tổ 15, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên 2.000.000  
49 Khoa Lịch sử 04/2016 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 5.000.000  
50 Dương Đình Thái 05/2016 Trưởng ban bảo vệ - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
51 Ban bảo vệ 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
52 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
53 Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Nguyên 05/2016 Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên 3.000.000  
54  Khoa Giáo dục Tiểu học 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
55  TS.Lê Thị Thu Hương 05/2016 Trưởng khoa Tiểu học - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
56 TS.Lâm Thùy Dương 05/2016 Phó Trưởng khoa Tiểu học - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
57 Bộ môn Ngoại ngữ 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
58 Ban quản lý KTX 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 4.000.000  
59 TS. Nguyễn Hữu Toàn 05/2016 Trưởng phòng CT HSSV- Trường  ĐHSP Thái Nguyên 3.000.000  
60 PGS.TS Dương Quỳnh Phương 05/2016 Phó Trưởng khoa Địa lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
61 Hội sinh viên 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 3.000.000  
62 Khoa Giáo dục Mầm non 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 10.000.000  
63 ThS. Hồ Thị Mai Phương 05/2016 Giảng viên Khoa GD Mầm non - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
64 Phòng Kế hoạch - Tài chính 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
65 Đoàn Thanh niên 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
66 TS. Ngô Thu Thủy 05/2016 Bí thư Đoàn Trường - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
67 ThS. Nguyễn Thị Mẫn 05/2016 Phó Trưởng khoa GD Mầm non - Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
68 TS. Trần Thị Minh Huế 05/2016  Trưởng khoa Giáo dục Mầm non - Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
69 Khoa Giáo dục Chính trị 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
70 Tập thể CBVC Trung tâm Thông tin - Thư viện 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
71 Trịnh Diễm Thúy 05/2016 Chuyên viên Trung tâm TT-TV - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
72 Tập thể CBVC Phòng  KH-CN&HTQT 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
73 Bộ môn GD Nghệ thuật 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
74 ThS. Đỗ Mạnh Hải 05/2016 Phó Trưởng BM GD Nghệ thuật  Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
75 ThS. Phạm Đức Hậu 05/2016 Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
76 TS. Vũ Thị Hồng Hạnh 05/2016 Trưởng khoa Vật lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
77 TS. Cao Tiến Khoa 05/2016 Phó Trưởng Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
78 ThS. Cao Minh Thắng 05/2016 Giảng viên Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
79 TS. Đỗ Thùy Chi 05/2016 Giảng viên Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
80 PGS.TS Vũ Thị Kim Liên 05/2016 Giảng viên Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
81 Viện Nghiên cứu XH - NV Miền Núi 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
82 Tập thể CBGV Khoa Vật lý 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 6.600.000  
83 Tập thể CBGV Khoa Hóa học 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
84 PGS.TS Hoàng Thị Chiên 05/2016 Giảng viên Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
85 TS. Dương Thị Tú Anh 05/2016 Giảng viên Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
86 PGS.TS Đỗ Trà Hương 05/2016 Phó Trưởng khoa Hóa học -  Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
87 PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan 05/2016 Trưởng Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
88 Tập thể CBGV Khoa Tâm lý GD 05/2016 Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.200.000  
89 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/2016 Trưởng Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
90 PGS.TS Phùng Thị Hằng 05/2016 Giảng viên Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
91 TS. Hà Thị Kim Linh 05/2016 Phó Trưởng Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
92 ThS. Đầu Thị Thu 05/2016 Phó Trưởng Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
93 TS. Lê Thị Phương Hoa 05/2016 Giảng viên Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
94 TS. Lê Thùy Linh 05/2016 Giảng viên Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
95 TS. Nguyễn Thị Ngọc 05/2016 Giảng viên Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
96 TS. Nguyễn Thị Út Sáu 05/2016 Giảng viên Khoa Tâm lý GD - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
97  PGS.TS Cao Thị Hảo 05/2016 Giảng viên Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
98 ThS. Dương Thị Thúy Vinh 05/2016 Giảng viên Khoa GD Mầm non - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
99 Tập thể Cán bộ, giáo viên Trường THPT Thái Nguyên 06/2016 Trường THPT Thái Nguyên - Trường ĐHSP Thái Nguyên 5.000.000  
100 TS. Phạm Thị Thủy 06/2016 Hiệu trưởng Trường THPT Thái Nguyên - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
101 TS. Nguyễn Phương Liên 06/2016 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Nguyên - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
102  Lớp ĐH mầm non K12 06/2016 Học tại Trường SP Thái Nguyên 1.000.000  
103  Lớp ĐH mầm non K11 06/2016 Học tại Trường SP Thái Nguyên 800.000  
104 Lớp ĐH mầm non K10A 06/2016 Học tại Trường CĐSP Thái Nguyên 500.000  
105 Lớp Mầm non K10A 06/2016 Học tại Trường CĐSP Thái Nguyên 500.000  
106 Lớp Mầm non K5A 06/2016 Học tại Hà Giang 1.000.000  
107 Lớp Mầm non K5B 06/2016 Học tại Hà Giang 500.000  
108 Lớp Mầm non K5C 06/2016 Học tại Hà Giang 500.000  
109  Lớp Mầm non K2C 06/2016 Học tại Mai Châu Hòa BÌnh 500.000  
110  TS. Ôn Thị Mỹ Linh 06/2016  Giảng viên Khoa Ngữ văn 500.000  
111 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 06/2016 Giảng viên Khoa GD Tiểu học - Trường ĐHSP TN 500.000  
112 TS. Trần Ngọc Bích 06/2016 Giảng viên Khoa GD Tiểu học - Trường ĐHSP TN 500.000  
113 Cao Thị Hà 06/2016 Cựu sinh viên khoa Toán K24 trường ĐHSP 3.000.000  
114  ThS. Nguyễn Văn Tuyên 06/2016 Trưởng phó Phòng CTHSSV 1.000.000  
115 Tập thể CB-GV Khoa Ngữ văn 06/2016 Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên 10.000.000  
116  Lớp ĐH Mầm non K10C 06/2016 Học tại Trường CĐSP Thái Nguyên 1.000.000  
117 Lớp ĐH Mầm non K7 06/2016 Học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
118 Lớp ĐH Mầm non K3 06/2016 Học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Yên Bái 1.000.000  
119 TS.Trần Nguyên An 06/2016 Phó Trưởng khoa Toán - Trường ĐHSP TN 1.000.000  
120 Lớp ĐH Mầm non K2C 06/2016 Học tại Hòa Bình 500.000  
121 TS. Lê Tùng Sơn 06/2016  Phó Trưởng khoa Toán - Trường ĐHSP TN 1.500.000  
122 Lớp GD Mầm non K5 07/2016 Học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
123 Lớp GD Mầm non K6 07/2016 Học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
124 Lớp GD Mầm non K7A 07/2016 Học tại Trường CĐSP Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
125 Lớp GD Mầm non K7B 07/2016 Học tại Trường CĐSP Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
126 Lớp GD Mầm non K8A 07/2016 Học tại Trường CĐSP Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
127 Lớp GD Mầm non K8B 07/2016 Học tại Trường CĐSP Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
128 Lớp GD Mầm non K7A 07/2016 Học tại Trường CĐCĐ Bắc Kạn 500.000  
129 Lớp GD Mầm non K7B 07/2016 Học tại Trường CĐCĐ Bắc Kạn 500.000  
130 TS. Bạch Phương Vinh 08/2016  Giảng viên Khoa GD Tiểu học 1.000.000  
131 TS. Đinh Đức Hợi 08/2016 Phó Trưởng khoa GD Mầm non - Trường ĐHSP Thái Nguyên 1.000.000  
132 TS. Vũ Mạnh Xuân 08/2016 Nguyên Trưởng khoa Toán - Trường ĐHSP Thái Nguyên 2.000.000  
133 Tập thể CB-GV Khoa Toán 08/2016 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 10.000.000  
134 Lớp MN 2AB 09/2016 Học tại Trường CĐVH NT Tây Bắc 2.000.000  
135 ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 09/2016 Giảng viên Khoa GDTH - Trường ĐHSP Thái Nguyên 500.000  
136

Lớp GDTH K9

09/2016 Học tại TT GDTX Tỉnh Cao Bằng 1.000.000  
137 Lớp GDTH K2 09/2016 Học tại TT GDTX Tỉnh Phú Thọ 500.000  
138 Lớp GDTH K2 09/2016 Học tại TT GDTX Tỉnh Quảng Ninh 500.000  
140 Lớp GDTH K9 09/2016 Học tại CĐ SP Yên Bái 500.000  
           
 

Giới thiệu Khoa Địa lí

  KHOA ĐỊA LÍ   I. Địa chỉ liên hệ Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3 856 851 ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa TLGD 2018

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC   1. Địa chỉ liên hệ Tầng 2, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 0208.3 856 841 Email: khoatamlygiaoduc@dhsptn.edu.vn Website:...

[ Xem thêm chi tiết ]