Thông báo chung - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

Đăng lúc: 06-09-2018 09:14:00 AM | Đã xem: 490
Đăng lúc: 31-08-2018 02:35:00 PM | Đã xem: 637
Đăng lúc: 30-08-2018 04:51:00 PM | Đã xem: 486
Đăng lúc: 27-08-2018 03:00:00 PM | Đã xem: 520
Đăng lúc: 20-08-2018 02:20:00 PM | Đã xem: 862
Đăng lúc: 16-08-2018 10:27:00 AM | Đã xem: 529
Đăng lúc: 15-08-2018 04:14:00 PM | Đã xem: 652
Đăng lúc: 09-08-2018 05:29:00 PM | Đã xem: 406

Các tin khác

  Trang trước  1 | 2 | 3, 4 ... 30 | 31 | 32  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDCT 2018

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng  4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP