Trang thông tin luận án của NCS Nguyễn Duy Phấn - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin luận án của NCS Nguyễn Duy Phấn

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/06/2017 07:39 - Tác giả bài viết: Hanalan

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục.                   

Mã số: 62.14.01.02

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Phấn

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về văn hóa, văn hóa nhà trường (VHNT) và và xây dựng tiêu chí VHNT.

2. Xây dựng khung lý thuyết về xây dựng tiêu chíVHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (CĐKTCN); Đưa ra những khái niệm cốt lõi như:khái niệm cơ bản về văn hóa, văn hóa tổ chức, văn hóa  nhà trường và xây dựng tiêu chí VHNT; phân tích và đưa ra cở sở khoa học về việc xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN: những đặc điểm cơ bản của các trường CĐKTCN; các thành tố cơ bản của VHNT trong các trường CĐKTCN để từ đó xác định các nhóm tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN

3. Từ những vấn đề lý luận, với mục đích đưa ra bức tranh sinh động về thực trạng VHNT và xây dựng tiêu chí VHNT, tiến hành khảo sát tại 7 trường CĐKTCN. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế những nguyên nhân chủ quan từ phía nhà trường cũng như các nguyên nhân khách quan ngoài giáo dục nhà trường mang lại, đồng thời chỉ ra một số thuận lợi, khó khăn khi xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN.

4. Xác định đưa ra các yêu cầu và nguyên tắc chỉ đạo để đề xuất và hoàn thiện hệ thống tiêu chí VHNT trong các trường CĐKTCN: 7 tiêu chuẩn, 32 tiêu chí với 176 chỉ số cho các tiêu chí. Hệ thống tiêu chí được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận và thực tiễn đảm bảo tính khoa học.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc xây dựng tiêu chí VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu để phát triển sâu sắc hơn về văn hóa, VHNT và xây dựng tiêu chí VHNT cho các trường cao đẳng thuộc khối ngành khác hoặc các cấp học và bậc học khác.

Hệ thống tiêu chí VHNT trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp có thể ứng dụng vào việc tự đánh giá VHNT, đồng thời lãnh đạo nhà trường vận dụng hợp lý trong công tácxây dựng VHNT, quản lý VHNTtrong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Thực tế cho thấy, việc xây dựng VHNT trong các nhà trường ở nước ta còn nhiều bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu xây dựng tiêu chí VHNT cho các trường cao đẳng thuộc các khối ngành khác hoặc các bậc học khác ở Việt Nam.

ĐÍNH KÈM:

1. Trang thông tin luận án - tiếng anh...xem chi tiết

2. Trích yếu luận án...xem chi tiết

3. Tóm tắt luận án...xem chi tiết

4. Toàn văn luận án...xem chi tiết

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI   I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi - Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN) - Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Sinh 2018

KHOA SINH HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 5, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856891...

[ Xem thêm chi tiết ]