Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng

Đăng lúc: Thứ tư - 06/12/2017 15:27 - Tác giả bài viết: dungtv

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu biểu hiện protein interleukine 7 tái tổ hợp trong hệ thống nuôi cấy thực vật

            Chuyên ngành: Di truyền học

            Mã số: 62420121

            Họ tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Huy Hoàng

            Người hướng dẫn khoa học:

            1. PGS. TS Chu Hoàng Hà

            2. PGS. TS Lê Văn Sơn

            Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

            Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Mã di truyền của gen hIL-7 được thay đổi phù hợp với hệ thống biểu hiện ở thực vật với độ tương đồng nucleotide so với trình tự gen hIL-7 gốc là 63,6 % và độ tương đồng acid amin là 100%.

2. Đã thiết kế thành công các cấu trúc vector chuyển gen pET32c(+)/IL7; pENTR221/cal/IL7; pK7WG2D.1/cal/IL7; pRTRA 35S/IL7-histag-cmyc-100xELP; pCB301 35S/IL7-histag-cmyc-100xELP phục vụ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn E.coli rosetta-gami B, dòng tế bào huyền phù BY-2, rễ tơ thuốc lá và cây thuốc lá để biểu hiện protein hIL-7 tái tổ hợp.

3. Hàm lượng protein hIL-7 tái tổ hợp cao nhất đạt 36,7 ng/µg protein tan tổng số; thấp nhất đạt 2,25 ng/µg protein tan tổng số.

4. Hoạt tính sinh học của protein hIL-7 thu nhận qua hệ thống biểu hiện tạm thời đạt 82,5% ở nồng độ 2µg/ml.

 

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

Khả năng ứng dụng:

1.Protein hIL-7 tái tổ hợp từ cây thuốc lá có khả năng hoạt hoá tế bào 2E8 đã góp phần giải quyết cơ sở lý luận của việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh theo hướng sử dụng liệu pháp sinh học.

2. Những kết quả bước đầu về thu nhận protein hIL-7 từ hệ thống thực vật đã mở ra triển vọng ứng dụng mới trong mục đích hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu sản xuất các cytokine nói chung và hIL-7 nói riêng một cách tối ưu, sử dụng trong y học.

 

Những vấn đền còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

1. Tiếp tục thử nghiệm protein hIL-7 tái tổ hợp đã tinh sạch ở mức độ động vật thí nghiệm và trên lâm sàng nhằm đánh giá sâu hơn hoạt tính sinh học của protein hIL-7 trước khi sản xuất trên diện rộng.

2. Nghiên cứu tối ưu các hệ thống biểu hiện dòng tế bào BY2, rễ tơ thuốc lá nhằm tận dụng các ưu điểm của từng hệ thống để nâng cao hiệu suất sản xuất protein hIL-7. Đồng thời nghiên cứu biểu hiện trên một số loài thực vật khác để làm phong phú nguồn nguyên liệu tổng hợp protein hIL-7 tái tổ hợp.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation tittle:Research on expressing the recombinant interleukin 7 protein in plant culture systems”.

Speciality:Genetics

Code:62 42 01 21

Ph.D. Candidate:Nguyễn Huy Hoàng

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Chu Hoang Ha

2. Assoc. Prof. Dr. Le Van Son

Training Institution:Universityof Education- ThaiNguyenUniversity

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

 

1. The genetic code of the hIL-7 gene was altered in accordance with the plant-based expression system; its nucleotide analogue compared to the original hIL-7 gene sequence is 63.6% and the amino acid analogue is 100%.

2. The researcher has successfully designed transgenic vectors, namely pET32c(+)/IL7; pENTR221/cal/IL7; pK7WG2D.1/cal/IL7; pRTRA 35S/IL7-histag-cmyc-100xELP; pCB301 35S/IL7-histag-cmyc-100xELP for the purpose of transfering  genes into E.coli rosetta-gami B cells, BY-2 cell lines, tobacco rhizosphere and tobacco plants for hIL- 7 recombinant proteins to express themselves.

3. The highest content of hIL-7 recombinant proteins was 36.7 ng/μg of the total dissolved proteins; the lowest was 2.25 ng / μg of the total dissolved proteins.

4. The bioavailability of hIL-7 protein was transiently expressed at 82.5% at 2 μg/ml.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

The practical applications:    

1. hIL-7 recombinant proteins extracted from tobacco plants are capable of activating 2E8 cells. This has contributed to the theoretical background for improving the quality of therapeutic treatment with the use of biological therapies.

2. Initial results of extracting hIL-7 proteins from the plant system have opened up new application prospects for the purpose of perfecting the methodology of producing cytokines in general and hIL-7 in particula to its best advantage and for use in medicine.

Further studies needed

1. Continue experimenting with purified hIL-7 recombinant proteins at animal testing and clinical testing levels to further evaluate the biological activity of hIL-7 proteins prior to large-scale production.

2. Optimally study the expression systems of BY2 cells and the hairy roots of the tobacco plants to take the best advantage of each system to improve hIL-7 protein production. At the same time, study its espression on a number of other plant species to enrich the material sources for produncing hIL-7 recombinant proteins.

 

► Toàn văn luận án ... Chi tiết.

►Trích yếu luận án ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết.

 

Giới thiệu Hoạt động ngoại khóa

       Trong quá trình học tập tại Trường, bạn sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và các Liên chi đoàn, Liên chi hội các Khoa/ Bộ môn phát động. Tham gia các hoạt động...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Các đơn vị đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO       Khoa Toán Khoa Tâm lý - Giáo dục Khoa Vật lý Khoa Giáo dục Chính trị Khoa Hóa học Khoa Thể dục Thể thao Khoa Sinh học Khoa Giáo dục Tiểu học Khoa Ngữ văn Khoa Giáo dục Mầm non Khoa...

[ Xem thêm chi tiết ]