Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Lai - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Lai

Đăng lúc: Thứ ba - 21/11/2017 08:24 - Tác giả bài viết: dungtv

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Về sự xác định duy nhất của đa thức vi phân đối  với hàm phân hình

Chuyên ngành: Toán Giải tích                              

Mã số: 62.46.01.02

Họ và tên NCS: Nguyễn Xuân Lai

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Vũ Hoài An

2. GS.TSKH. Hà Huy Khoái 

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 

1.      Chứng minh một tương tự  của Giả thuyết Hayman đối với  đa thức vi phân p-adic dạng (fn)(k) và đa thức vi phân p-adic nhiều biến của các hàm nguyên dạng  (Pn(f))(k) , ở đó P(f) là đa thức kiểu Fermat-Waring.

2.      Thiết lậpđịnh lý về sự xác định  duy nhất đối với đa thức vi phân p-adic  dạng (fn)(k) ,  và đa thức vi phân p-adic nhiều biến  kiểu Fermat-Waring.

3.      Chỉ ra một  lớp hàm phân hình mà tập xác định duy nhất có số phần tử bé hơn 11; xây dựng tập xác định duy nhất với 9 phần tử cho lớp hàm Weiestrass elliptic; đưa ra công thức hiện cho một  đa thức duy  nhất  mạnh bậc 6.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC
NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

 

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

 Sử dụng các kết quả trong luận án để nghiên cứu bài toán về tập xác định duy nhất đối với hàm nguyên trên trường không Acsimet.

Những vấn đề  cần tiếp tục nghiên cứu

1.      Mở rộng kết quả Giả thuyết Hayman trên trường p-adic;

2.      Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình có tập xác định duy nhất với số phần tử ít hơn 9.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISERTATION

 

Dissertation title: On uniqueness of differential polynomials for  meromorphic functions

Speciality: Mathematical  Analysis 

Code: 62.46.01.02 

Ph.D.Candidate:  Nguyen Xuan Lai

             Supervisors:

1. Dr. Vu Hoai An

2. Prof.Dr.Sc Ha Huy Khoai

            Training Unit: University of Education.

Training institution: Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1.    The dissertation has attempted to prove a version of  the Hayman Conjecture for p-adic differential polynomials of the form  (fn)(k), and  p-adic differential polynomials in several variables  for entire functions of the form  (Pn(f))(k),  where  (Pn(f))(k) is a  differential polynomial  of  Fermat –Waring  type. 

2.    The research has establishedan uniqueness theorem for p-adic differential polynomials  of the form  (fn)(k), and    p-adic differential polynomials  of  Fermat –Waring  type. 

3.    The dissertation has shown a class of meromorphic functions such that there exist unique range sets  with less 11 elements; construct unique range sets with 9 elements for Weiestrass elliptic functions andgiven an explicit formula for strong uniqueness polynomials  of  degree  6.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

The results of the research can be applied to the problem  on  unique range sets  for  entire and meromorphic functions  in a non- Archimedean field.

Further studies needed

1.      There should be further studies on considering the Hayman Conjecture on p-adic field.

There is a need for further research on the uniqueness  problem for meromorphic functions with less  9 elements.

 

► Toàn văn luận án ... Chi tiết.

►Trích yếu luận án ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết.

 

Giới thiệu Thư viện

           Thư viện là một bộ phận thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN, tọa lạc trong khuôn viên Trường, là tòa nhà 5 tầng, có diện tích 2.934 m2 với 37 phòng (phòng làm việc, kho sách, phòng đọc,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khu thi đấu thể thao

       Trường có một bể bới với diện tích 1.250 m2, một sân vận động với diện tích 18.375 m2, 2 sân tennis với diện tích 1.780 m2, 2 sân bóng rổ với diện tích 189 m2, 8 sân bóng chuyền và 1 sân bóng ném với diện tích 3000 m2. ...

[ Xem thêm chi tiết ]