Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2020 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 24/02/2020 16:30 - Tác giả bài viết: dungtv

1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

2. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  

 

 

 

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên...

[ Xem thêm chi tiết ]