Công khai tài chính - www.dhsptn.edu.vn

Công khai tài chính

Đăng lúc: Thứ tư - 11/09/2019 14:30 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Biểu 21 Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) ... Xem chi tiết.

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 03/2018)-biểu 24 ... xem chi tiết

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 10/2017)-biểu 24 ... xem chi tiết

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 03/2017)-biểu 24 ... xem chi tiết

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 10/2016)-biểu 24 ... Xem chi tiết.

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 03/2016)-biểu 24 ... Xem chi tiết.

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 10/2015)-biểu 24 ...Xem chi tiết.

 

► Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 03/2015)-biểu 24 ... Xem chi tiết.

 

► Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. ... Xem chi tiết

 

► Công khai tài chính hội nghị cnvc 2017 ...xem chi tiết

 

Dự toán 2019 ... Xem chi tiết.

 

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Số 6147/QĐ-ĐHSP ngày 28 tháng 12 năm 2018

Xem chi tiết

Số 5235/QĐ-ĐHSP ngày 19 tháng 11 năm 2018

Xem chi tiết

Số 2675/QĐ-ĐHSP ngày 06 tháng 07 năm 2018

Xem chi tiết

Số 2674/QĐ-ĐHSP ngày 06 tháng 07 năm 2018

Xem chi tiết

Số 2366b/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 06 năm 2018

Xem chi tiết

Số 2366a/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 06 năm 2018

Xem chi tiết

Số 1217a/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 04 năm 2018

Xem chi tiết

Số 408/QĐ-ĐHSP ngày 08 tháng 02 năm 2018

Xem chi tiết

 

► Dự toán 2017... xem chi tiết

 

► Dự toán 2016 ... xem chi tiết

 

► Dự toán 2015 ... xem chi tiết

 

► Dự toán 2014 ... xem chi tiết

 

► Dự toán 2013...xem chi tiết

 

► Dự toán 2012...xem chi tiết

 

► Quyết toán 2015...xem chi tiết

 

► Quyết toán 2013 ... xem chi tiết

 

► Quyết toán 2012 ... xem chi tiết

 

► Quyết toán 2011 ... xem chi tiết

 

► Công khai đại hội công chức viên chức 2016 ... xem chi tiết

 

► Công khai đại hội công chức viên chức 2015 ... xem chi tiết

 

► Công khai đại hội công chức viên chức 2014 ... xem chi tiết

 

► Công khai đại hội công chức viên chức 2013 ... xem chi tiết

 

► Quy chế chi tiêu nội bộ 2013... xem tại đây

 

► Quy chế chi tiêu nội bộ 2016...xem chi tiết

 

► Quy chế chi tiêu nội bộ 2018...xem chi tiết

 

► Quy chế quản lý tài chính của ĐHTN...xem chi tiết

 

► Quy chế quản lý tài chính của Trường ĐHSP...xem chi tiết

 

► Công khai các khoản thu đối với người học từ năm học 2012-2013 đến hết năm học 2020-2021...xem chi tiết

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]