Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai NQ Hội nghị TW 4 (Khóa XII) và tổng kết công tác Đảng năm 2016. - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai NQ Hội nghị TW 4 (Khóa XII) và tổng kết công tác Đảng năm 2016.

Đăng lúc: Thứ năm - 19/01/2017 10:24 - Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên

            Ngày 18/1/2017, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Dự Hội nghị có NGƯT.GS.TS. Phạm Hồng Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Trường.

            Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đồng chí Phạm Hồng Quang đã quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trong đó nêu bật đặc điểm tình hình và nguyên nhân; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với 27 biểu hiện cụ thể; những mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản về chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành. Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết đạt kết quả tốt, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên Nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp thu tinh thần nội dung nghị quyết để hiểu, vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả theo chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ trên tinh thần dân chủ và sáng tạo; siết chặt kỷ cương, nề nếp, tác phong làm việc; coi trọng việc giữ gìn thương hiệu, hình ảnh của Nhà trường.

            Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, PGS.TS. Mai Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trong đó nêu lên những mục tiêu, quan điểm cụ thể; những nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. Để thực hiện tốt Chương trình hành động, Đảng ủy Nhà trường yêu cầu cấp ủy, chi bộ các đơn vị và cá nhân cán bộ đảng viên, căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

            Sau Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Nhà trường đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Có 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2011-2015), được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen; 02 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2012-2016), được Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen; 05 chi bộ và 47 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, được Đảng ủy Nhà trường tặng Giấy khen./. 

Một số hình ảnh :

 

 

 

 

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên
Nguồn tin: Phòng Công tác HSSV
 

Giới thiệu Bộ môn giáo dục nghệ thuật

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT   Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3841349 Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ Bộ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDCT 2018

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng  4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083...

[ Xem thêm chi tiết ]