Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị - www.dhsptn.edu.vn

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ năm - 25/07/2019 16:30 - Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga - Phòng CTHSSV
Ngày 25/7/2019, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

    PGS.TS Mai Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và báo cáo trước Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ.

 

PGS.TS Mai Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo trước Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, PGS.TS Mai Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Trong đó, đồng chí tập trung quán triệt các Chỉ thị được thông qua tại Hội nghị bao gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH /TU, ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 53-KH /ĐU, ngày 26/6/2019 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 51- KH/ĐU, ngày 12/6/2019 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 54-KH/ĐU, ngày 8/7/2019 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Thực hiện Thông báo Kết luận số 54-TB/TW, ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 172-KH/ĐU, ngày 4/7/2019 của Đảng ủy Trường về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Đồng chí Mai Xuân Trường nhấn mạnh, các chỉ thị: số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 và số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ban hành đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, nhất là các cán bộ đảng viên tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm vững nội dung cơ bản của các chỉ thị để vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường trong thời gian tới, bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới hiện nay. Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận và đã được nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

     Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp./.

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga - Phòng CTHSSV
Nguồn tin: Bộ phận truyền thông

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Phòng Thanh tra - Pháp chế

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ   I. THÔNG TIN CHUNG Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục). Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1 ĐT: 02083.841.007 Email :...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]