Hội thảo: “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” - www.dhsptn.edu.vn

Hội thảo: “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Đăng lúc: Thứ ba - 14/11/2017 13:37 - Tác giả bài viết: dungtv
Ngày 13/11/2017, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã tổ chức Hội thảo “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”.

       Tham dự Hội thảo về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh; đ/c Dương Bích Nguyệt, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Về phía Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có GS.TS. Phạm Hồng Quang - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Mai Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đỗ Hồng Thái - Chủ tịch Hội đồng Trường.

       Về phía Trường Cao Đẳng Sư phạm Lào Cai có TS. Hoàng Văn Dương - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Vũ Thị Bình Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

       Cùng toàn thể các nhà khoa học, giảng viên của các Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước; các giáo viên, học viên và sinh viên đang học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

       Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học, nhiều giảng viên sư phạm, nhà quản lý từ các trường sư phạm trên toàn quốc tham gia. Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng về công tác bồi dưỡng giáo viên, cụ thể đã tổng kết kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên, tìm kiếm giải pháp, đề xuất mô hình, định hướng bồi dưỡng giáo viên, định hướng về phát triển các trường sư phạm trong thời gian tới để phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay.

       Hội thảo đã phân tích thực trạng của công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện nay về nội dung, phương pháp và cách thức đánh giá hoạt động bồi dưỡng. Nội dung của các bài viết đã nêu được thực trạng công tác bồi dưỡng ở các địa phương như: Lào Cai, Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, các bài viết trong Hội thảo đã tổng kết kinh nghiệm quốc tế của một số nước Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ về nội dung, hình thức triển khai và kinh phí bồi dưỡng giáo viên. Từ phân tích thực trạng, nhiều tác giả đã đề xuất một số mô hình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ mô hình quản lý của Henry Mintzberg (hoạt động quản lý dựa trên ba phương diện: thông tin, con người và hành động) để đề xuất bồi dưỡng một số kỹ năng dành cho cán bộ quản lý giáo dục như: giao tiếp; phân tích và xử lý thông tin; kỹ năng cá nhân; kỹ năng hợp tác; kỹ năng quản trị nhà trường; xây dựng kế hoạch, tầm nhìn và hành động; giải quyết xung đột,… Đặc biệt, nhiều tác giả đã đề xuất các mô hình bồi dưỡng như: mô hình tập huấn giáo viên; quan sát - đánh giá; tham gia vào quá trình phát triển/cải tiến; tham gia nhóm nghiên cứu/học tập; tham gia nhóm nghiên cứu/hành động; các hoạt động hướng dẫn riêng; mô hình cố vấn; bồi dưỡng giáo viên cốt cán,...

       Về hình thức tổ chức bồi dưỡng, các tác giả đã đề xuất hình thức tổ chức bồi dưỡng tại trường học nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng trường và từng địa phương. Bồi dưỡng giáo viên tại trường học giúp nâng cao tính cộng tác giữa các giáo viên và xây dựng mạng lưới cộng tác giữa các chuyên gia với đội ngũ giáo viên của trường. Một số bài viết gửi đến Hội thảo đã đề cập đến hình thức bồi dưỡng trực tuyến. Đây là hình thức hiệu quả giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng và đặc biệt là tạo diễn đàn giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thực hành các kỹ năng dạy học và giáo dục, cung cấp học liệu cho các khóa bồi dưỡng tập trung. Một số hình thức tổ chức bồi dưỡng như: thảo luận nhóm, semina, tạo tình huống tranh luận, tình huống giả định, đóng vai, nghiên cứu trường hợp, thực tế tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu bài học ở tổ/nhóm chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên qua hệ thống tài liệu có hướng dẫn,... cũng được các tác giả đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của các khóa bồi dưỡng thường xuyên hiện nay.

       Một số vấn đề mới trong bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cũng được các tác giả trình bày như: giáo dục STEM trong dạy học ở trường phổ thông; thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm; năng lực thẩm mỹ; năng lực dạy học tích hợp và phân hóa; năng lực phát triển chương trình nhà trường; năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục; giáo dục kỹ năng sống; quản lý hệ thống thông tin dạy học và giáo dục; đánh giá trong giáo dục; dân chủ hóa trong giáo dục và các kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên theo chuẩn mới và kỹ năng của giáo viên thế kỉ 21. Ngoài ra, trong đánh giá kết quả bồi dưỡng cần xây dựng các tiêu chí đánh giá rõ ràng (dựa trên Chuẩn nghề nghiệp, dựa vào mục tiêu đã xác định và kế hoạch đã xây dựng).

       Nhiều bài viết đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên phổ thông, trong đó tập trung vào đổi mới phương pháp bồi dưỡng, đa dạng hóa và kết hợp nhiều hình thức bồi dưỡng. Các giải pháp được đề xuất cụ thể là: (1) Đổi mới chương trình bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mới; (2) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm và giáo viên cốt cán ở các trường phổ thông; (3) Xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở các địa phương; (4) Xây dựng hệ thống kết nối, tổ chức liên kết trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với các cơ sở quản lý giáo dục và các trường phổ thông theo mô hình “chuỗi”; (5) Xây dựng hệ thống/khung chính sách về bồi dưỡng giáo viên nhằm giúp nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đạt chuẩn nghề nghiệp; (6) Phát triển tài liệu, học liệu bồi dưỡng giáo viên; (6) Hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; (7) Xây dựng trung tâm tư vấn giáo viên; (8) Thực hiện phân loại giáo viên theo mô hình quản lý nguồn nhân lực của Leonard Nadler; (9) Phân cấp trong công tác bồi dưỡng giáo viên và kết hợp hài hòa các hình thức bồi dưỡng. Đặc biệt, một số bài viết đề xuất quá trình bồi dưỡng thông qua hoạt động kết nối giữa giảng viên sư phạm với đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường phổ thông như: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; Tổ chức dự giờ; Thảo luận chuyên môn, xây dựng giáo án thực nghiệm; Dạy mẫu thực nghiệm; Tổ chức hội thảo chuyên đề. Như vậy, các trường sư phạm sẽ cử các chuyên gia, giảng viên cốt cán có trình độ cao để trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng tại chỗ.

       Các báo cáo được mời trình bày tại Hội thảo sẽ tập trung vào vấn đề chia sẻ kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của một số nước trên thế giới. Đặc biệt, nhiều báo cáo quan tâm đến việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên dạy tích hợp, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng và bồi dưỡng trực tuyến. Kết quả thảo luận tại Hội thảo này sẽ giúp các trường sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ sở quản lý giáo dục phổ thông trong tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng theo yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

 

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

 

TS. Nguyễn Mậu Đức – Trường ĐHSP Thái Nguyên báo cáo tại Hội thảo

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Những tin mới cùng chuyên mục

 

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]