Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 – Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lạc – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên - www.dhsptn.edu.vn