Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/01/2018 08:04 - Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên - Phòng CTHSSV.
Chiều ngày 4/1/2018, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       GS.TS Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, trưởng, phó các đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức trong Trường.

 

 

GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

 

       Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017. Trong đó, đồng chí tập trung quán triệt các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

  

Toàn cảnh Hội nghị

 

       Đồng chí Phạm Hồng Quang nhấn mạnh, các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, nhất là cán bộ đảng viên cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” để vận dụng vào việc triển khai thực hiện tái cấu trúc Nhà trường trong thời gian tới, bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo của Nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới hiện nay.

       Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên - Phòng CTHSSV.
Nguồn tin: Bộ phận truyền thông
 

Giới thiệu Giảng đường

       Trường có 4 giảng đường với 140 phòng học, 10 phòng học ngoại ngữ và tin học với đầy đủ trang thiết bị (hệ thống bảng thông minh, máy chiếu, hệ thống loa - míc, hệ thống internet) phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Nghiên cứu khoa học

       Giảng viên và sinh viên của Trường đã có nhiều đóng góp giải quyết những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ, giảng viên của Trường đã chủ trì nhiều đề tài độc lập, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm...

[ Xem thêm chi tiết ]