Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng. - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

Đăng lúc: Thứ ba - 27/11/2018 15:04 - Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên - Phòng CTHSSV.
Sáng ngày 27/11/2018, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

          Dự Hội nghị có PGS.TS Mai Xuân Trường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; trưởng, phó các đơn vị cùng toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong Trường.

 

Đ/c Mai Xuân Trường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy quán triệt nội dung cơ bản

các nghị quyết của Bộ Chính trị, các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, như: Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 25/7/2017 của Bộ Chính trị về “Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TƯ ngày 25/7/2017 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 28/9/2017 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Chỉ thị số 25-CT/TƯ ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”, Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 02-HD/TƯ ngày 08/02/2017 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”, Hướng dẫn số 64-HD/BTGTƯ ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực  hiện chỉ thị 23-CT/TƯ của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

 

 
Toàn cảnh Hội nghị 

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy nhấn mạnh: Các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của quốc gia trong tình hình mới; đồng thời, góp phần nâng cao trình độ tư duy lý luận và năng lực tổng kết thực tiễn của cán bộ đảng viên. Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ viên chức toàn Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung cơ bản các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau Hội nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Nhà trường.

          Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Văn Tuyên - Phòng CTHSSV.
Nguồn tin: Bộ phận truyền thông
 

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

       Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường cóSứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung...

[ Xem thêm chi tiết ]