Tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2017

Trường Đại học Sư phạm đề nghị Khoa Vật lý, Hóa học và Sinh học thông báo và tổ chức xét chọn theo các quy định cụ thể như sau: