Kế hoạch và thể lệ cuộc thị " Ý tưởng khởi nghiệp" lần II năm 2018 của Đại học Thái Nguyên

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

 

Kế hoạch và thể lệ ... Xem chi tiết.

Nguồn tin: Phòng Công tác HSSV