Thông báo v/v thi tuyển viên chức năm 2013

Số: 392/HC-TC

Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 (Đại học Thái Nguyên) ... chi tiết