Thông báo về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu FCB-TUE-05

Trường Đại học Sư phạm - Đai học Thái Nguyên tổ chức lựa chọn nhà thầu, tên gói thầu: "Thuê khách sạn cho học viên tham gia hoạt động 2.1". Thông tin cụ thể như sau: