Lịch công tác tuần từ mùng 6-12 tháng 03 năm 2017

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 06/3/2017

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Toán.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

6h45

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 3/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/ Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

PH104-A4

- Báo cáo kết quả thanh tra sự phù hợp giữa ngân hàng câu hỏi và đề cương môn học trong năm học 2015 -2016 của khóa 50.

- Trưởng Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường.

Trưởng đoàn

Thanh tra

Phòng Thanh tra – Pháp chế

9h30

PH3ĐHTN

 

- Làm việc với Trường Đại học Chung Cheng, Đài Loan về hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-  Phỏng vấn học bổng.

- Cán bộ, giảng viên và các cá nhân quan tâm

Phó giám đốc

Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

13h30

PHA1A

- Họp xét tuyển hợp đồng lao động.

- Hội đồng theo quyết định

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng HC-TC

14h00

PHA1A

- Họp với các nhà thầu tư vấn giám sát cụm công trình.

- BGH, lãnh đạo phòng QT-PV;

- Các nhà thầu tư vấn giám sát.

Hiệu trưởng

Phòng QT-PV

15h30

VPHSV

- Họp Ban thư ký Hội sinh viên.

- BTK HSV.

Chủ tịch HSV

Văn phòng

 Hội sinh viên

19h30

PH204-A2

- Họp BCH Hội sinh viên mở rộng.

- Toàn thể BCH Hội sinh viên; Các Liên chi hội trưởng.

Thứ Ba

Ngày 07/3/2017

8h00

PH104-A4

- Hội thảo “Kinh nghiệm giáo dục tích hợp và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”.

- BGH; Trưởng phòng: Đào tạo, KH-CN&HTQT;  phó trưởng phòng Đào tạo ( phụ trách đại học);

- Toàn thể giảng viên các Khoa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và GD Tiểu học;

- Cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông.

Đoàn chủ tịch

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày 08/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 09/3/2017

8h00

PHA1A

- Họp hội đồng chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 các chương trình: Sư phạm Hóa học và Giáo dục Thể chất.

- PHT: Nguyễn Thị Tính; đại diện Lãnh đạo Phòng Khảo thí và ĐBCLGD;

- Hội đồng chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 các chương trình: Sư phạm Hóa học và Giáo dục Thể chất.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Sáu

Ngày 10/3/2017

7h00

Tỉnh

Tuyên Quang

- Kiểm tra công tác thực tập sư phạm tại tỉnh Tuyên Quang (hết ngày 11/3/2017).

- Đoàn kiểm tra theo quyết định số 499/QĐ-ĐHSP ngày 3/3/2017  của  Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày 11/3/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 12/3/2017

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.