Thông tin nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp đại học - ĐH2016-TN04-05

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định tạp chất trong một số vật liệu zirconi độ sạch cao bằng phương pháp ICP-MS 

Mã số: ĐH2016-TN04-05

Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Mạnh Nhương

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 4751/QĐ-ĐHSP ngày 23/10/2018của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm.

Thời gian: 15h00, ngày 02/11/2018 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng 706 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nguồn tin: Phòng QLKH&QHQT