Hướng dẫn tra cứu đề án tuyển sinh năm 2017

CÁCH 1

Bước 1: Vào địa chỉ trang web Tại đây

 (hoặc vào: http://www.thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TraCuu?_adf.ctrl-state=x54pzxkwa_63&_afrLoop=90980999502538&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=uvwzqh9fy)

Bước 2: Đánh DTS vào ô tìm kiếm sẽ hiện ra Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Bước 3: Bấm vào biểu tượng tìm kiếm    

 

 

Bước 4:  Bấm vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

CÁCH 2

Vào địa chỉ trang web Tại đây

Bấm vào phần xem thêm trong danh sách các trường được tra cứu nhiều nhất

 

Hiện tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ở trang thứ 2