Ngành xét tuyển, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển - www.dhsptn.edu.vn

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu công bố

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1

Giáo dục học

7140101

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

2

Giáo dục Mầm non

7140201

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

3

Giáo dục Tiểu học

7140202

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

4

Giáo dục Chính trị

7140205

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

5

Giáo dục Thể chất

7140206

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

6

Sư phạm Toán học

7140209

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

7

Sư phạm Tin học

7140210

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

8

Sư phạm Vật lý

7140211

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

9

Sư phạm Hóa học

7140212

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

10

Sư phạm Sinh học

7140213

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

11

Sư phạm Ngữ Văn

7140217

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

12

Sư phạm LịchSử

7140218

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

13

Sư phạm Địa Lý

7140219

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

14

Sư phạm tiếng Anh

7140231

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

 
 
 
Trường đã xây dựng đề án và trình Đại học Thái Nguyên mở mới các chương trình đào tạo tuyển sinh từ năm 2018 để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:
 
 

15

Quản lý Giáo dục

7140114

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

16

Tâm lý học Giáo dục

7310403

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

17

Sư phạm Công nghệ

7140246

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

18

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật