thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

THÔNG TIN NĂM 2018

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Ngành xét tuyển, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển ... Xem chi tiết.

3. Phương thức xét tuyển

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo từng tổ hợp (trong bảng ở mục 2).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp, (không nhân hệ số.) cộng với điểm ưu tiên ( nếu có).

- Xét tuyển theo chỉ tiêu của từng ngành.

4. Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

5. Ngành giáo dục thể chất xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT

Tổng điểm trung bình 3 môn học (theo tổ hợp) của lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên

6. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a. Đối với các ngành xét theo điểm thi THPT quốc gia

- Phiếu đăng ký xét tuyển (đang cập nhật).

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

b. Đối với ngành Giáo dục thể chất (xét tuyển theo học bạ)

- Phiếu đăng ký xét tuyển (đang cập nhật).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản phô tô).

- Học bạ (phô tô, công chứng).

6.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển.

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một trong hai hình thức sau đây:

7. Thông tin liên lạc và tư vấn tuyển sinh

  - Thầy: Nguyễn Phúc Chỉnh: 0982.116.208

8. Thông tin khác

- Thông báo kết quả trúng tuyển ... (đang cập nhật).

- Giấy báo nhập học ... (đang cập nhật).