Trang nhất » Trang chính » Văn bản - Thông báo » Các báo cáo

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012

Thứ hai - 16/01/2012 09:36
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 1 năm 2012


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Thái Nguyên                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:       /BC Thái Nguyên, ngày 10 tháng 1 năm 2012

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
Năm học 2011 - 2012
 
Phần thứ nhất: SƠ KẾT HỌC KỲ I
1.  Quy mô phát triển
- Tổng số lớp: 17 (khối 10: 6 lớp 318 hs; khối11: 6 lớp 319 hs; khối 12: 5 lớp 271 hs)
- Tổng số học sinh:   908             Số nữ:   428                  Tỷ lệ:  47,1%
- Số học sinh được học ngoại ngữ (tiếng Anh): 908
- Số học sinh được học tin học: 908
- Số học sinh được học nghề:  319
- Số học sinh dân tộc:      137                                           Tỷ lệ:  15%
- So với năm trước (giảm): 25 (908/933)                     Tỷ lệ :   2,7%

2. Công tác chỉ đạo chuyên môn
2.1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
Xây dựng kế hoạch học tập cho cả năm học, thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện đúng kế hoạch năm học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
2.2.  Tuyển sinh
Làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng kế hoạch, chương trình và sự hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng quy chế.
2.3. Tổ chức giáo dục toàn diện cho học sinh
            Sắp xếp lớp theo nguyện vọng và năng lực của từng học sinh
- Ban KHTN:    4lớp (10; 11;12)          ; số học sinh :  215 (10:107;11: 55; 12: 53)
- Ban KHXH và NV:       0                    ; số học sinh :      0
- Ban Cơ bản:    13                                 ; số học sinh :  693
 Chính quyền kết hợp với các tổ chức, đoàn thể giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Học sinh phải thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhà trường có biện pháp tích cực giáo dục học sinh tôn trọng pháp luật, chấp hành tốt luật ATGT, giữ gìn trật tự an ninh, quốc phòng; tăng cường giáo dục thể chất, xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh.
Quản lý chặt chẽ việc thực hiện nội quy, quy chế nhà trường của học sinh. Tăng cường kiểm tra giám sát việc học tập của học sinh trên lớp, việc chuẩn bị bài của học sinh trước khi đến trường; kiểm tra sĩ số thường xuyên; chống tình trạng bỏ tiết, trốn học, làm việc riêng trong lớp…
Làm tốt công tác thi, kiểm tra và đánh giá học sinh. Các bài kiểm tra đều làm 2 đề chẵn lẻ; thi học kỳ tổ chức thi như thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng lực học của học sinh. Tổ chức đánh giá, xếp loại học sinh thường xuyên để cổ vũ, động viên và giáo dục.
Bồi dưỡng, tuyển chọn học sinh tham gia các đội tuyển thi sinh giỏi.
Tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo: Quyên góp ủng hộ giúp đỡ học sinh các trường khuyết tật, hội người mù; ủng hộ học sinh nghèo…
Kết quả thi học sinh giỏi Khối 12:   7/22  h/s đạt học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh.
Kết quả hai mặt giáo dục Học kỳ I  (có 904/908 học sinh thi; lớp 10 giảm 2; lớp 11giảm 1 và lớp 12 giảm 1 so với đầu năm thống kê báo cáo Sở GD&ĐT)
 
 
  Học lực Hạnh kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
Khối 10 04 47 183 72 10 117 120 41 38
Khối 11 07 97 178 32 04 179 93 33 13
Khối 12 10 88 160 11 01 209 51 3 7
Tổng 21 232 521 115 15 505 264 77 58
Tỉ lệ % 2,3% 25,7% 57,6% 12,7% 1,7% 55,9% 29,2% 8,5% 6,4%
 
3. Thực hiện công tác khác của ngành
3.1. Xây dựng chương trình các cấp học
            Trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho từng học kỳ và cả năm học. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên kế hoạch chung của nhà trường. Giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết thông qua tổ chuyên môn và nhà trường phê duyệt.
            Công tác thi và kiểm tra luôn luôn được kiểm tra, đánh giá; Đảm bảo đúng quy chế và theo sự hướng dẫn của cấp trên.
3.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên
- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy:      80     (số giáo viên cơ hữu:  9)
- Số giáo viên đạt chuẩn:     80  (100%)
- Số giáo viên trên chuẩn:      68  (85%)
- Toàn bộ giáo viên tham gia giảng dạy đều được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
- Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho giáo viên cơ hữu; trả thù lao cho giáo viên thỉnh giảng theo sự thoả thuận (tất cả đều tuân thủ theo Hợp đồng lao động đã được ký kết giữa cá nhân và nhà trường).
Nhà trường đã quan tâm đến đời sống giáo viên cả vật chất lẫn tinh thần.
3.3. Xây dựng CSVC và mua sắm trang thiết bị dạy học
- Trường được xây dựng kiên cố; có 35 phòng (trong đó có 19 phòng học; 2 phòng bộ môn, một phòng máy tính, phòng học tiếng, phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm hoá sinh, phòng làm việc…)
- Số máy vi tính hiện có : 56  (trong đó số mua mới từ  9 /2006 : 53)
- Lắp đặt 20 bộ máy chiếu Projector cho phòng học (100%).
- Thiết bị dạy học đủ cho khối 10, 11, 12; Có đủ SGK cho cả 3 khối.
- Nhà trường đã tổ chức khai thác tốt các thiết bị được cấp, đảm bảo hiệu quả sử dụng cao.
3.4. Đánh giá việc thực hiện cuộc vận động hai không với 4 nội dung gắn liền với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện luật An toàn gia thông
            Năm học 2011 - 2012, nhà trường đã xác định rõ nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đối với cuộc vận động hai không. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh trao đổi, thảo luận về ý nghĩa, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong phong trào. Cán bộ, giáo viên và học sinh mạnh dạn đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm.
            Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm học 2011 - 2012 đã phát huy tốt tinh thần làm chủ, ý thức tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thương yêu đùm bọc lẫn nhau của cán bộ giáo viên và các em học sinh. Hành động thiết thực nhất là thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên.
            Năm học 2011 - 2012, nhà trường đã làm tốt việc thực hiện luật ATGT, thông qua việc tuyên truyền và xử phạt các hiện tượng vi phạm. Ký cam kết ngay trong ngày Khai giảng năm học mới.
3.5. Công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào, Chi ủy, BGH, CĐ, Đoàn thanh niên đã phối hợp để thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức cho CB, GV, HS học tập Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT; tổ chức lễ phát động và cam kết thi đua ngay trong ngày khai giảng năm học mới; thống nhất nội dung cụ thể các hoạt động: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; Tổ chức các hoạt động tập thể; Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.
3.6. Công tác xã hội hoá giáo dục
- Đầu năm học tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh thông qua chương trình  kế hoạch dạy, học và những quyết tâm cố gắng của nhà trường, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng. Thông báo công khai những khoản đóng góp của học sinh.
- Kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tổ chức các hoạt động phong trào, nâng cao hiệu quả dạy và học.
- Họp phụ huynh 2 tháng một lần, thông báo các kết quả rèn luyện học tập của học sinh, bàn các biện pháp kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
- Vận động Ban Đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào việc xây dựng môi trường vệ sinh, văn hoá trường học.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào giáo dục của địa phương.
3.7. Công tác xây dựng Đảng
            Chi bộ đảng: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
            Giới thiệu 2 đối tượng tham gia lớp học bồi dưỡng kết nạp đảng
3.8. Công tác thi đua khen thưởng
            Tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề của từng tháng, học kỳ, năm học.
            Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể theo tuần, học kỳ, đột xuất
3.9. Công tác thanh tra, kiểm tra
            Tiến hành tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất đối với giáo viên cơ hữu về Hồ sơ, dự giờ thăm lớp…
            Thực hiện nghiêm túc việc công khai, tăng cường kiểm tra các hoạt động tài chính của nhà trường.
3.10. Việc tổ chức học tập nghiên cứu Nghị quyết của Đảng
            Tổ chức và tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết do Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm tổ chức.
 

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II
1. Hoạt động chuyên môn
1.1. Bồi dưỡng phụ đạo học sinh, giáo viên
- Tăng cường công tác quản lý nề nếp học tập, chống các hiện tượng nghỉ học không lý do, trốn học như:  Kiểm tra sĩ số thường xuyên từng tiết học trong ngày, tổ chức học 2 ca. Học sinh nghỉ học phải có giấy phép và có chữ ký của phụ huynh. Trong các cuộc họp, nhà trường sẽ thông báo số buổi nghỉ học, lý do nghỉ học của từng học sinh để phụ huynh kiểm tra...
            Các buổi chào cờ thứ Hai tổ chức nghiêm túc, nêu được gương người tốt, việc tốt, phê bình nhắc nhở những hiện tượng học sinh vi phạm; tổ chức các trò chơi dân gian…
Tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt chính trị  nhân dịp các ngày lễ lớn 3/2; 8/3; 26/3; 19/5… để giáo dục truyền thống và đạo đức cho học sinh.
- Tiếp tục mời các thày cô giáo là CBGD ở Trường ĐHSP và các thày cô giáo là giáo viên giỏi có trình độ chuyên môn tốt, say mê với sự nghiệp giáo dục ở các trường THPT trong địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia giảng dạy.
- Lấy ý kiến thăm dò chất lượng giáo viên về: phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn; năng lực sư phạm... thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm.
- Các tổ chuyên môn, các cá nhân thường xuyên kiểm tra lại việc thực hiên kế hoạch đã thông qua tổ chuyên môn, Hội đồng chuyên môn nhà trường.
- Tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên môn, chuyên đề  của Sở tổ chức.
- Thực hiện đúng chương trình, nội dung, biên chế năm học theo hướng dẫn.
- Số giáo viên hợp động lao động cơ hữu phải có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn.
- Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên tiếnh Anh đi bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia kỳ thi khảo sát chất lượng do ngành tổ chức…
1.2.  Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi
- Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi đưỡng học sinh khá, giỏi ở các khối lớp 10 và 11. Tổ chức thi chọn đội tuyển ở trường.
- Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên môn, có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho đơn vị tổ và cá nhân.
1.3. Cải tiến phương pháp giảng dạy
- Các thầy cô giáo luôn luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy trí lực của học sinh.
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi rút kinh nghiệm.
1.4. Làm đồ dùng dạy học, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Giáo viên lên lớp phải sử dụng các thiết bị được trang bị trong trường, có nhiều tranh vẽ, mô hình, giáo cụ trực quan, giảng dạy sát đối tượng, đảm bảo giờ học sinh động.
- 100% cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy tại trường THPT Thái Nguyên đều có đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Tình hình phát triển Đảng
- Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới theo đúng điều lệ. Kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.
- Xây dựng chi bộ thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính
- Thực hiện kế hoạch ngân sách: Tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học được Nhà nước cấp theo hạn mức hàng năm.
- Thực hiện các quỹ ngoài ngân sách: Thu đủ và thu đúng các khoản mục theo hướng dẫn Quy chế tự chủ và sự hướng dẫn của cấp trên. Chi đảm bảo đúng chế độ chính sách dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

4. Các phong trào thi đua của trường và ngành
- Phấn đấu từng bước hoàn thành kế hoạch đã cam kết.
- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã triển khai.

5. Các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu 2 mặt giáo dục:
Học lực: Giỏi: 4,0% ; Khá:  44 %; Trung bình: 51,0 %; Yếu: 1,0%; Kém: 0,0%
Hạnh kiểm: Tốt:   71 %; Khá:  24 %; Trung bình:  5% ; Yếu:  1,0%
+ Tỷ lệ lên lớp:  98,0%     
+ Tỷ lệ tốt nghiệp:     98,0  đến 100%
- 100% đạt danh hiệu LĐTT trở lên.
- Trường: Đơn vị tiên tiến xuất sắc.
- Phấn đấu được nhận Bằng khen của cấp trên
 
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                              BÙI HUY QUẢNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn