Hướng dẫn Đại hội Đoàn

Hướng dẫn Đại hội Đoàn

Chúng em là sinh viên Đại học Sư phạm năm cuối. Khi đi thực tập sư phạm ở trường THPT được giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội chi đoàn. Em muốn nhờ Trung tâm tư vấn hướng dẫn chúng em các bước để tổ chức một Đại hội chi đoàn. Xin trân trọng cảm ơn!