Ban bảo vệ - www.dhsptn.edu.vn

BAN BẢO VỆ

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn; tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn;

- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi Trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Trường và trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền (xã, phường) nơi Trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa học sinh sinh viên của Trường với học sinh sinh viên các trường khác trong khu vực và với nhân dân địa phương. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Phân công trực bảo vệ liên tục 24h/ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Tuyệt đối không để người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực Trường;

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ, mặt trước của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ tên

Liên hệ

1

Dương Đình Thái - Trưởng ban

0916.302.897

2

Đào Anh Văn - Phó trưởng ban

0982.998.645

3

Đặng Văn Thắng

 

4

Dương Hải Nam

 

5

Hứa Văn Hoan

 

6

Nguyễn Việt Tân

 

7

Trần Quang Đồng

 

8

Đỗ Anh Hải

 

9

Mai Thanh Phương

 

10

Phạm Hùng Mạnh

 

11

Đàm Anh Tiến

 

12

Nguyễn Sĩ Hùng

 

13

Hoàng Văn Dương

 

14

Nguyễn Hải Tiến

 

15

Trần Xuân Đính