ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - www.dhsptn.edu.vn

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

 

I. Giới thiệu chung về Trường

1. Địa chỉ:

- Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

-  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

-  Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn     Điện thoại: 02083.851013

-  Địa chỉ Website: https://www.dhsptn.edu.vn           Fax: 0208. 3857867

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1966 theo Quyết định số 127/CP của Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Địa điểm đầu tiên của Trường tại xã Vinh Quang (nay là xã Phú Lạc), Đức Lương và Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Năm 1970, Trường chuyển về địa điểm hiện nay: Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên.

Năm 1991, Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Năm 1994, Chính phủ quyết định thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên.

II. Sứ mạng và tầm nhìn

1. Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

2. Tầm nhìn 2030

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng, ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và hội nhập quốc tế; có môi trường học tập, nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạch tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

3. Chuẩn đầu ra

 Chi tiết.. 

III. Cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo

Cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo tính đến tháng 9//2016: Trường có 16 ngành (với 27 chương trình đào tạo) cử nhân sư phạm, 23 ngành đào tạo thạc sỹ, 13 chuyên ngành Tiến sĩ. 

IV. Chiến lược phát triển

Chi tiết..

V. Những thành tích đã đạt được

Trường đã có 50 năm xây dựng và trưởng thành, liên tục 5 năm gần đây Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN luôn được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc - Đơn vị thi đua xuất sắc khối Đại học Thái Nguyên. Tập thể Trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2005, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2011; 10 năm gần đây tập thể Trường đã được các cấp tặng thưởng 17 cờ thi đua: 04 Cờ của Chính phủ, 05 Cờ của Bộ GD&ĐT, 06 Cờ của tỉnh Thái Nguyên và 02 cờ của Bộ Công an.

Đặc biệt, năm 2015, Trường Đại học Sư phạm vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý - danh hiệu Anh hùng Lao động.

VI. Cơ cấu tổ chức nhà trường

Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Gồm 11 phòng ban chức năng; 14 Khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc, 01 Viện nghiên cứu, 01 Trường THPT thực hành, 01 Trung tâm Thông tin và Thư viện, 01 Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, 01 Trung tâm Ngoại ngữ SPVB, 01 Trung tâm Tin học Miền núi và Trung tâm Hợp tác Quốc tế - Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Đội ngũ cán bộ viên chức của Trường là 565 người, cán bộ giảng dạy là 394 người, trong đó, 159 người có học vị tiến sĩ - tỷ lệ 40.35%, 39 người có học vị GS, PGS; có 204 ThS chiếm tỷ lệ 51.77%. và 70 người đang NCS.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường đã hoạt động có hiệu quả, góp phần đắc lực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tính đến tháng 2/2017,  Đảng bộ Nhà trường có 25 chi bộ Đảng với tổng số 429 đảng viên. Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên mà trực tiếp là Đảng uỷ nhà trường đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, toàn bộ hoạt động của nhà trường luôn thể hiện sự thống nhất hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao vì sự ổn định và phát triển của Nhà trường.

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ luôn hoàn thành tốt chức năng một tổ chức chính trị - xã hội của người lao động. Công đoàn có quy chế phối hợp hoạt động cụ thể, hiệu quả với chính quyền và các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh ... Công đoàn luôn tập hợp được sức mạnh của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường với 14 Liên chi đoàn và 01 chi đoàn cán bộ phòng ban trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục đoàn viên, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thi đua học tập, chấp hành nội quy, quy chế. Đồng thời,  thường xuyên tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp với tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với những thành tích nổi bật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường đã được tặng nhiều bằng khen của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà trường còn có tổ chức Hội Sinh viên và Hội Cựu chiến binh. Mặc dù mới thành lập những năm gần đây, hai tổ chức này đã tập hợp đông đảo hội viên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đã có những hình thức hoạt động phù hợp, góp phần vào việc giữ gìn sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Có thể khẳng định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục có uy tín; là một trong các trường có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong các trường hàng đầu trong đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.