Giới thiệu về Trường - www.dhsptn.edu.vn

 

Tên gọi: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn     Điện thoại: 02803.851013

 Địa chỉ Website: https://www.dhsptn.edu.vn           Fax: 0280. 3857867

Hiệu trưởng : GS-TS Phạm Hồng Quang.

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên (trước năm 1994 là trường Đại học Sư phạm Việt Bắc) được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 18/7/1966 của Hội đồng Chính phủ. Năm 1994, Chính phủ quyết định thành lập Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành trường thành viên của Đại Học Thái Nguyên.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà Trường đã đào tạo hơn 50.000 giáo viên, hơn 2.000 thạc sỹ, tiến sĩ… Từ 7 khoa ban đầu, đến nay Trường đã có 14 khoa,  bộ môn trực thuộc. 

Trường có 16 ngành (với 27 chương trình đào tạo) cử nhân sư phạm, 23 ngành đào tạo thạc sỹ, 13 chuyên ngành Tiến sĩ. Hiện tại tổng số sinh viên, học viên cao học đang học tập, nghiên cứu khoa học tại Trường trên 8882 người. Hiện nay, Trường có 557 cán bộ, viên chức. Tổng số giảng viên (mã ngạch V.07.01...): 382 người, trong đó: 02 GS, 31 PGS, 124 TS, 203 Ths, 22 CN. Số GV có học vị TS chiếm 41.36 %. Số giảng viên đạt chuẩn và miễn ngoại ngữ đạt: 291/394 người; Số giảng viên đạt chuẩn và miễn tin học đạt: 474/565 người. Đến năm 2020 sẽ đạt tiêu chuẩn Quốc gia : 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ, trong đó 45% giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ. Nghiên cứu khoa học và Công nghệ là một trong những thế mạnh của Trường, trong đó Khoa học Giáo dục là trọng tâm. Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã thực hiện là hơn 29.000 đề tài, bao gồm các đề tài độc lập cấp nhà nước, đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Trường…Các đề tài nghiên cứu khoa học đã phục vụ tốt công tác đào tạo của nhà Trường, gắn với mục tiêu phát triển giáo dục của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Trường đã mở rộng các quan hệ đối ngoại và liên kết với nhiều trường đại học, các học viện… thuộc nhiều quốc gia trên thế giới: Hoa kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Úc, Canada, Pháp, Singapore, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia…

Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý (trưởng, phó bộ môn trở lên): 120 người trong đó: Học hàm GS và PGS là 24 người, chiếm tỷ lệ: 20 %; TS là 63 người, chiếm tỷ lệ 52.5 %. Số người đang hoc NCS là 5 người, chiếm tỷ lệ 4.2 %. Số cán bộ quản lý đạt chuẩn và miễn ngoại ngữ: 101/118 người; Số cán bộ quản lý đạt chuẩn và miễn tin học: 99/118 người.

Số lượng cán bộ đã đạt các danh hiệu và giải thưởng cáo gồm có:

+ Huân chương lao động hạng nhất

+ Huân chương lao động hạng nhì

+ Huân chương lao động hạng ba: 13 cá nhân (từ 1997)

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 04 cá nhân (từ 2005)

+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 63 cá nhân (từ 1997)

+ Bằng khen của Thủ tướng: 48 cá nhân (từ 1997)

+ Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú: 02 Nhà giáo Nhân dân; 18 Nhà giáo Ưu tú (từ 1990)

+ Giải thưởng về khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước: 11 cá nhân (từ 2001)

Trường đã có hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, liên tục 5 năm gần đây Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN luôn được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc - Đơn vị thi đua xuất sắc khối Đại học Thái Nguyên. Tập thể Trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2005, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2011; 10 năm gần đây tập thể Trường đã được các cấp tặng thưởng 17 cờ thi đua: 04 Cờ của Chính phủ, 05 Cờ của Bộ GD&ĐT, 06 Cờ của tỉnh Thái Nguyên và 02 cờ của Bộ Công an.

Đặc biệt, năm 2015, Trường Đại học Sư phạm vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý - danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đơn vị đào tạo

- Khoa Ngữ Văn        

- Khoa Lịch sử          

- Khoa Địa lý            

- Khoa Toán                       

- Khoa Vật lý                      

- Khoa Hóa học                            

- Khoa Sinh học               

- Khoa Thể dục thể thao               

- Khoa Giáo dục chính  trị            

- Khoa Giáo dục Tiểu học             

- Khoa Giáo dục Mầm non           

- Khoa Tâm lý giáo dục                

- Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật    

- Bộ môn Ngoại ngữ                     

 Đơn vị chức năng

- Phòng Đào tạo                                             

- Phòng Công tác HSSV                        

- Phòng KHCN&HTQT                         

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phòng Thanh Tra Pháp Chế                

- Phòng Hành chính - Tổ chức               

- Phòng Kế hoạch - Tài chính                          

- Phòng Quản trị - Phục vụ   

- Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Ban quản lý KTX

- Ban bảo vệ               

 Đơn vị nghiên cứu - dịch vụ

Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi                                        

- Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm        

- Trung tâm Ngoại ngữ SPVB                                 

- Trung tâm Tin học Miền núi                       

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.

- Trường THPT TN

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học: 16 ngành với 27 chương trình đào tạo:

      - Sư phạm Tâm lý

      - Giáo dục Mầm non

      - Giáo dục Tiểu học

      - Giáo dục Tiểu học - Tiếng Anh

      - Giáo dục chính trị

      - Giáo dục thể chất

      - Giáo dục Thể chất – Quốc phòng

      - Sư phạm Toán học

      - Sư phạm Toán Chất lượng cao

      - Sư phạm Toán - Lý

      - Sư phạm Toán - Tin

      - Sư phạm Tin học

      - Sư phạm Vật lý

      - Sư phạm Hóa học

      - Sư phạm Sinh học

      - Sư phạm  Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp

      - ;Sư phạm Sinh Chất lượng cao

      - Sư phạm Sinh Hóa                                  

      - Sư phạm Ngữ Văn

      - Sư phạm Văn Chất lượng cao

      - Sư phạm Văn - Sử

      - Sư phạm Văn - Địa

      - Sư phạm Lịch sử

      - Sư phạm Địa lý

      - Sư phạm Mỹ thuật

      - Sư phạm Âm nhạc

      - Sư phạm Tiếng anh

Đào tạo Thạc sĩ: 23 ngành

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Sinh

      - Sinh thái học

      - Di truyền học

      - Sinh học thực nghiệm

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lý

      - Địa lý học

      - Địa lý tự nhiên

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Toán

      - Đại số và Lý thuyết số

      - Toán Giải tích

      - Lý luận và phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt

      - Văn học Việt Nam

      - Ngôn ngữ học

      - Lịch sử Việt Nam

      - Giáo dục học

      - Quản lý giáo dục

      - Hóa Hữu cơ

      - Hóa Phân tích

      - Hóa Vô cơ

      - Lý luận và PPDH Giáo dục chính trị

      - Giáo dục học (Chương trình GDTH)

      - Vật lý chất rắn

Đào tạo Tiến sĩ: 13 ngành

      - Lý luận và lịch sử giáo dục

      - Di truyền học

      - Văn học Việt Nam

      - Ngôn ngữ Việt Nam

      - Lịch sử Việt Nam

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý

      - Sinh thái học

      - Giải tích

      - Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Sinh

      - Quản lý giáo dục

      - Lý luận và PPDH Bộ môn Toán

      - Hóa vô cơ

      - Địa lý học

 

Có thể khẳng định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là một trong các trường có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Trong những năm tới, với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục miền núi nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học – công nghệ trình độ cao, Trường Đại học Sư phạm nhận thức được nhiệm vụ đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để khẳng định vai trò cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xứng đáng là Trường trọng điểm trong đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đổi với các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.