Thư ngỏ của Hiệu trưởng - www.dhsptn.edu.vn

Chào mừng các bạn đến với

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên!

 

     Trường Đại học Sư phạm (trước năm 1994 là trường Đại học Sư phạm Việt Bắc) được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 18/7/1966 của Hội đồng Chính phủ. Năm 1994, Chính phủ quyết định thành lập Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên và hiện nay là cơ sở giáo dục đại học thành viên trong Đại học Thái Nguyên với sứ mạng: Là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã hoàn thành sứ mạng một cách vẻ vang, khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm và là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục có chất lượng trong cả nước.

Trên cơ sở phát huy mạnh mẽ nội lực, đoàn kết, năng động và sáng tạo Trường Đại học Sư phạm đã, đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả trong sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước. Trường là đơn vị đầu tiên xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tích hợp nhằm phát triển năng lực người học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Đây là một bước đột phá, đi đầu trong khối trường đại học Sư phạm của cả nước, thể hiện sự dẫn đầu cho giáo dục phổ thông đổi mới phát triển thông qua đổi mới chương trình, quá trình đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý.

Kỷ cương, nền nếp, trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo là một trong những yếu tố nền tảng để tạo sự ổn định và phát triển của nhà Trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với ngành sư phạm, nhờ có tầm nhìn đúng và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của đất nước, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục miền núi, tập thể cán bộ giảng viên của nhà Trường đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, giữ vững chất lượng đào tạo, mang lại niềm tin đối với xã hội, khẳng định vị trí hàng đầu của Trường trong nhiệm vụ đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước. 

Với quy mô gồm 27 chương trình cử nhân sư phạm, 23 ngành thạc sĩ, 13 chuyên ngành tiến sĩ và các chương trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 159 người có học vị Tiến sĩ , trong đó 39 người có học hàm GS, PGS; 204 người có trình độ Thạc sĩ. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học toàn diện, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực chuyên môn vững vàng, đủ năng lực cạnh tranh để thích ứng với nền giáo dục phát triển.

Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón các bạn và xin gửi tới các bạn lời chào trân trọng!

                                           

                                             GS.TS Phạm Hồng Quang

                                            Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng 

              Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên