Thư ngỏ của Hiệu trưởng - www.dhsptn.edu.vn

Chào mừng các bạn đến với

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên!

 

        Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Năm 1994, Chính phủ quyết định thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên và hiện nay là cơ sở giáo dục đại học thành viên trong Đại học Thái Nguyên với sứ mạng: là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; ngang tầm với các trường đại học sư phạm trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

        Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường đã hoàn thành sứ mạng một cách vẻ vang, khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm và là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, uy tín trong cả nước.

PGS.TS Mai Xuân Trường - 

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

        Trên cơ sở phát huy mạnh mẽ nội lực, đoàn kết, năng động và sáng tạo Trường Đại học Sư phạm đã, đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả trong sự nghiệp giáo dục đổi mới của đất nước. Trường là đơn vị tiên phong trong đảm bảo chất lượng giáo dục, xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo theo hướng tích hợp nhằm phát triển năng lực người học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Năm 2017, Trường hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, tháng 6/ 2019 Trường đã hoàn thành kiểm định 07 chương trình đào tạo cử nhân do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học QG Hà Nội thực hiện. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và thể hiện sự cam kết của Trường trước xã hội và người học về chất lượng đào tạo giáo viên trong hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam.

        Kỷ cương, nền nếp, trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo là một trong những yếu tố nền tảng để tạo sự ổn định và phát triển của Nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với ngành sư phạm, nhờ có tầm nhìn đúng và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của đất nước, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục miền núi, tập thể cán bộ giảng viên của Nhà trường đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, giữ vững chất lượng đào tạo, mang lại niềm tin đối với xã hội, khẳng định vị trí hàng đầu của Trường trong nhiệm vụ đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

        Trường có 19 ngành đào tạo cử nhân, 24 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 13 chuyên ngành tiến sĩ và các chương trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 168 người có học vị Tiến sĩ, trong đó 40 người có học hàm GS, PGS; 195 người có trình độ Thạc sĩ. Tổng số sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Trường gần 8.000 người. Hiện nay, Trường đang đào tạo gần 500 sinh viên Quốc tế theo học các chương trình dự bị tiếng việt, Đại học và Sau đại học đến từ nhiều quốc gia Châu Á và Châu phi. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học toàn diện, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng và chuyên sâu, năng lực chuyên môn vững vàng, đủ năng lực cạnh tranh để thích ứng với nền giáo dục phát triển.

        Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón các bạn và xin gửi tới các bạn lời chào trân trọng! 

 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

“nơi chắp cánh ước mơ và đam mê của bạn”.