Bộ môn Ngoại ngữ - www.dhsptn.edu.vn

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Phòng 414 -  Nhà A4

Tel: 02083 655 046

Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN :

1. Lãnh đạo Bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

SĐT

E-mail

1

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng Bộ môn 0983114299 hminh8782@dhsptn.edu.vn

2

ThS. Mai Văn Cẩn

Phó trưởng Bộ môn/ Phụ trách chung và các công tác tổ chức, đào tạo

Số điện thoại:

NR: 0280.3859146

Dđ: 0914833765

maivcan@gmail.com

3 ThS. Dương Công Đạt Phó trưởng Bộ môn

Số điện thoại:

Dđ: 01255985333

ntdattn@gmail.com

 

2. Chức năng-nhiệm vụ          

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học bằng tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Trường;

b) Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn trường;

c) Chuẩn bị nguồn lực xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học sư phạm Ngoại ngữ;

d) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức và các đơn vị liên quan bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh;

đ) Tham gia bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cho các địa phương;

e) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ngoại ngữ;

g) Phối hợp với Phòng Hành chính -Tổ chức, các Khoa, tổ bộ môn liên quan làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tiếng Anh;

h) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo môn tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành đào tạo;

i) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban quản lý và sử dụng có hiệu quả phòng thực hành, thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

k) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên

- Hiện tại Bộ môn có: 19 người, trong đó:

Có 4 giảng viên có trình độ Tiến sĩ

Có 14 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ

Có 1 cán bộ có trình độ cử nhân

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

- Đào tạo sinh viên chuyên ngữ

- Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn Trường.

III. CÁC TỔ BỘ MÔN

Bộ môn gồm: 2 tổ bộ môn

1. Bộ môn Tiếng Anh: có 17 Giảng viên

            Nhiệm vụ chính: Giảng dạy tiếng Anh

2. Bộ môn Tiếng Trung: có 2 Giảng viên

            Nhiệm vụ chính: Giảng dạy tiếng Trung quốc

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

STT Họ và tên Chức vụ/Nhiệm vụ SĐT Email
1 TS.Đặng Thị Thu Hương Trưởng Bộ môn 0944.060.305 dthuongdhtn@yahoo.com
2 ThS. Mai Văn Cẩn Phó Trưởng Bộ môn 0914.833.765 maivcan@gmail.com
3 ThS. Dương Công Đạt Phó Trưởng Bộ môn 01255985333 ntdattn@gmail.com
4 ThS.Nguyễn Thị Đoan Trang Giảng viên chính 0912.936.510 doantrangsptn@gmail.com
5 ThS.Nguyễn Quốc Thuỷ Giảng viên chính, Trợ lý NCKH 0912.446.530 thuysonphong@yahoo.com.vn
6 ThS.Vi Thị Trưng Giảng viên 0915.213.468 vitrungtn@yahoo.com
7 TS.Ngô Thị Bích Ngọc Giảng viên, Cố vấn học tập 0988558113 bichngoctn@yahoo.com
8 TS.Lê Thị Thu Hương Giảng viên 0912065662 Huongno0406@gmail.com
9 TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Giảng viên 0913067879 Maihong81@gmail.com
10 ThS.Phùng Thị Thanh Tú Giảng viên 0983820080 Phungthanhtu78@gmail.com
11 ThS.Nguyễn Thị Minh Trang Giảng viên 0975230599 Minhtrangnguyen87@gmail.com
12 ThS.Trần Thị Yến Giảng viên 0979697224 yentran@dhsptn.edu.vn
13 ThS.Nguyễn Thị Hạnh Phúc Giảng viên 0982107915 ruanxingfu@gmail.com
14 ThS.Phạm Thị Kiều Oanh Giảng viên 0988098424 kieuoanhdhsp@gmail.com
15 ThS.Đỗ Thị Ngọc Phương Giảng viên 0948857850 Momobear152@gmail.com
16 ThS.Phan Thanh Hải Giảng viên 0904977678 haiknn@gmail.com
17 CN.Đinh Thị Thuỳ Dương Chuyên viên 0986118766 Duongdtt.nndhsp@gmail.com
18 ThS.Lưu Thị Lan Hương Giảng viên 0984804852 luulanhuongdhsptn@gmail.com
19 ThS.Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên, Trợ lý CTHSSV 0975945693 ThuhuonganhA42tue@gmail.com

 

IV. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả đào tạo:

1.1 Kết quả đào tạo chính quy: 30 lớp : 1200 sinh viên

1.2 Kết quả đào tạo không chính quy: Mỗi năm đào tạo trên 100 lớp học phần.

2. Kết quả NCKH:

- Có nhiều nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ môn.

- Biên soạn được 7 giáo trình xuất bản quốc gia và nhà xuất bản ĐHTN.

- Biên soạn 26 đề cương bài giảng phục vụ các đầu môn.

3. Khen thưởng, Thành tích:

3.1 Tập thể: Tập thể xuất sắc cấp Trường.

3.2 Cá nhân: Nhiều bằng khen của nhà Trường  và của ĐHTN,  giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.