Khoa Hóa học - www.dhsptn.edu.vn

KHOA HÓA HỌC

 

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3856853

E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn

 

2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

   Năm 1966, đất nước trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ rất khốc liệt, miền Bắc vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong hoàn cảnh đầy cam go và thử thách ấy, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập. Sự ra đời của một trường Đại học Sư phạm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trường có 7 khoa trong đó có khoa Hóa học.

   Từ ngày đầu thành lập, cán bộ giáo viên của Khoa Hóa học luôn cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của thời kỳ chiến tranh đã có hàng trăm cán bộ, giảng viên lên đường nhập ngũ chiến đấu ở các mặt trận. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều cựu chiến binh trở về nhập học tại khoa (1976-1978). Sau khi thống nhất đất nước, Khoa Hóa học là một trong những khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường. Lớp lớp thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành, nhiều cựu sinh viên đã trưởng thành vượt bậc, được Đảng và nhà nước tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng ở các cấp, ngành.

   Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học ngày một lớn mạnh. Cùng với nhiệm vụ đào tạo giáo viên có trình độ Đại học, Khoa đã và đang đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Hóa học. Bên cạnh đó, Khoa đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và cả nước.

   50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, đặc biệt nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy trò Khoa Hóa học, Khoa Hóa học đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển không ngừng của Nhà trường trong thời kỳ đổi mới.

 

CÁC NHÀ GIÁO GIỮ CƯƠNG VỊ TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Nhà giáo Ma Văn Trường

(1966-1979)

PGS.TS. Đào Văn Chung

(1979-1984 và 1990-1996)

PGS.TS. Phạm Văn Thỉnh

(1984– 1990)

Description: C:\Users\NaturalP\Downloads\IMG_4442 copy.jpg

Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/le-huu-thieng.png

PGS.TS. Phùng Quốc Việt

(1997-2005)

PGS.TS. Lê Hữu Thiềng

(2005 -2013)

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan

(2013-nay)

 

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Hóa học;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Hóa học;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Hóa học;

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Hóa học;

đ) Phối hợp với các Khoa Vật lý, Toán, Sinh học, Địa lý thực hiện chương trình và phát triển chương trình liên thông, tích hợp nhóm ngành khoa học tự nhiên;

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Hóa học;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa học; phát triển năng lực giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh về nghiên cứu khoa học;

h) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Hóa học;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Hóa học;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học.

m) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3.2. Vị trí việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

     Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Giáo viên giảng dạy môn hóa học ở các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học và trung tâm bồi dưỡng thường xuyên.

- Cán bộ nghiên cứu làm việc tại các trung tâm và viện nghiên cứu (Viện Hóa học, Trung tâm kiểm nghiệm,….).

- Cán bộ khoa học tại các Sở ban ngành (Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài Nguyên môi trường,….).

- Cán bộ làm việc tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp liên quan đến hóa học (sản xuất dược phẩm, thực phẩm, sản xuất xi măng, vật liệu,…..).

- Cán bộ làm việc trong quân đội, công an,… ở một số vị trí liên quan đến hóa học.

3.3. Đội ngũ cán bộ

   Khoa Hóa học tự hào với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đã và đang đảm nhiệm công tác đào tạo cử nhân sư phạm, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đến nay, tổng số cán bộ viên chức của Khoa là 28 người, trong đó có 26 cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Đội ngũ giảng viên gồm 21 giảng viên cơ hữu và 2 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó:

- 08 giảng viên có học hàm Phó giáo sư, học vị tiến sĩ.

- 12 giảng viên có học vị tiến sĩ.

 08 giảng viên có học vị thạc sĩ (02 giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh).

 

Tập thể cán bộ Khoa Hóa học năm học 2016-2017

 

4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Xem chi tiết.

 

5. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

5.1 Đào tạo đại học

      Khoa Hóa học với chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học luôn được cập nhật các kiến thức mới và hiện đại trong nước và trên thế giới, luôn được đổi mới đáp ứng nhu cầu của xã hội.

       - Loại hình đào tạo:

+ Hệ chính quy: Thời gian đào tạo tập trung 4 năm tại trường, đối tượng là sinh viên tuyển thẳng hoặc trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Hệ vừa làm vừa học: học tập trung 2 năm tại tại trường (khóa 1 và 2) và tại các địa phương; đối tượng là các giáo viên hóa học hoặc có liên quan đến hóa học đã có trình độ Cao đẳng. 

 - Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học ...  Xem chi tiết

 - Bản mô tả chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học ... Xem chi tiết 

 - Kết quả đào tạo đại học

Đến nay, khoa Hóa học đã đạt được các thành tích đào tạo bậc đại học như sau:

Tham gia đào tạo 51 khoá chính quy và nhiều khoá tại chức, liên thông vừa làm vừa học, học tại trường vàtại các địa phương.

      + Số lượng khoá đào tạo: 53

      + Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 49

       + Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp:> 6000

  Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm đúng ngành, nghề đào tạo, nhiều sinh trưởng thành qua các vị trí công tác.

 Bên cạnh đó, Khoa Hóa học còn tham gia đào tạo lưu học sinh Lào, đến nay khoa Hóa học đã và đang đào tạo 50 sinh viên Lào.

5.2. Đào tạo sau đại học

   Song song với nhiệm vụ đào tạo đại học, Khoa Hóa học còn đảm nhiệm chương trình đào cán bộ có trình độ Thạc sĩ ở 3 chuyên ngành: Hóa vô cơ, Hóa hữu cơHóa phân tích. Đến nay, Khoa Hóa học đã đào tạo được 24 khóa với gần 500 cán bộ có trình độ thạc sĩ; đang đào tạo các khóa 25 và 26 với tổng số gần 60 học viên. Khoa Hóa học cũng đã và đang đào tạo 10 học viên của nước bạn Lào.

 Bên cạnh đó, từ năm 2013 Khoa Hóa học còn được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa vô cơ.

6. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Hóa học là một trong những khoa đi đầu của Nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), đặc biệt là giai đoạn từ năm 1996 đến nay. Số các bài báo khoa học năm sau nhiều hơn năm trước,  có khoảng 50 công trình/năm được đăng tải ở các tạp chí Quốc gia và Quốc tế. Hàng năm, các cán bộ giảng dạy đều có báo cáo khoa học tham dự các hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Có khoảng 3-5 đề tài cấp Bộ, nafosted và Đại học được triển khai mỗi năm học. Các đề tài khi nghiệm thu đều được đánh giá tốt, có giá trị thực tiễn và khoa học cao.

6.1 Kết quả nghiên cứu khoa học

+ Kết quả nghiên cứu khoa học 

Từ năm 1996 đến nay, cán bộ và sinh viên Khoa Hóa học đã đạt được các kết quả NCKH như sau:

- Đề tài cấp Bộ: 20

- Đề tài cấp tỉnh: 02

- Đề tài cấp đại học: 36

- Đề tài NCKH của sinh viên: > 2000

- Báo Quốc tế: 38 bài

- Báo Trung ương: trên 1000 bài

- Báo Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên: > 100 bài

- Khen thưởng: 01 giải nhì, 15 công trình đạt giải ba và khuyến khích cuộc thi tài năng khoa học trẻ cấp Bộ và 20 giải cấp trường.

+ Sinh viên khoa Hóa học tham gia cuộc thi olympic hóa học sinh viên toàn quốc: 01 giải nhì, 05 giải ba và nhiều giải khuyến khích.

6.2 Các hướng nghiên cứu khoa học

1 - Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của phức chất.

2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới định hướng ứng dụng xử lý môi trường, làm xúc tác,….

3 - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá thành phần và hàm lượng các hợp chất hóa học trong thực phẩm, dược phẩm, ...

4 - Nghiên tổng hợp hợp chất hữu cơ có hoạt tính mạnh như: chống ung thư, chống lão hóa,….

5 - Nghiên cứu hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học trong động thực vật để ứng dụng trong đời sống, trong y dược,….

6 - Nghiên cứu phân tích, xác định lượng vết các chất trong các đối tượng….

7 - Nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất phân bón, dược liệu,....

8 - Nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông.

7. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

7.1. Ban Chủ nhiệm Khoa 

STT

Họ và tên

Ảnh

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

PGS. TS . Nguyễn Thị Hiền Lan

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

0280.3846182

0915526483

nltuan08@gmail.com

nguyenhienlan@dhsptn.edu.vn

 

2

PGS. TS Đỗ Trà Hương

Description: K

Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa

0280.3858.299 - 0977.583.899

dotrahuong@gmail.com

dotrahuong@dhsptn.edu.vn

 

7.2 Các bộ môn

7.2.1. BỘ MÔN HÓA HỌC CƠ SỞ

 

Tập thể cán bộ Bộ môn Hóa học Cơ sở

 

STT

Họ và tên

Ảnh

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1 PGS.TS. Dương Thị Tú Anh Description: K GVC, Chi ủy viên, Trưởng Bộ môn, Chủ tịch công đoàn khoa 0988.760.319 02803.852.229

haianhsptn@gmail.com

duongtuanh@dhsptn.edu.vn

2 TS. Vũ Thị Hậu Phó Trưởng bộ môn 0280.3751475- 0917.505.976

vuthihaukhoa@gmail.com

vuthihau-khoahoa@dhsptn.edu.vn

3 PGS. TS.  Mai Xuân Trường Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/mai-xuan-truong.png

Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng 
0912.739.257 0280.3759.402

truongkhoahoa@gmail.com

truongsptn@yahoo.com.vn

maixuantruong@dhsptn.edu.vn

4 PGS. TS  Đỗ Trà Hương Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa 0280.3858.299 - 0977.583.899

dotrahuong@gmail.com

dotrahuong@dhsptn.edu.vn

5 PGS.TS. Ngô Thị Mai Việt

GV,

Trợ lý đào tạo

0983.027.380

ngomaiviet@gmail.com

ngomaiviet@dhsptn.edu.vn

6 TS. Vũ Văn Nhượng

GV

0983 244 982

Trannhuong82@gmail.com

vuvannhuong@dhsptn.edu.vn

7 TS. Chu Mạnh Nhương GV, Cố vấn học tập K50 0986 519 251; 0978 837 420

chumanhnhuongtn@yahoo.com.vn

chumanhnhuongkhoahoa@gmail.com

chumanhnhuong@dhsptn.edu.vn

8

TS. Nguyễn Quốc Dũng

GV,

Trợ lý công tác HSSV

0913989269

nguyenquocdungitims@gmail.com

nguyenquocdung@dhsptn.edu.vn

9

ThS. Phạm Hồng Chuyên

Giáo viên thực hành,

UV BCH Công đoàn Khoa

0912.735.190

hongchuyendhsptn@gmail.com

phamhongchuyen-khoahoa@dhsptn.edu.vn

10 CN. Lê Thị Phương KTV 0393766055

lephuongsp84@gmail.com

lephuong-khoahoa@dhsptn.edu.vn

 

7.2.2. BỘ MÔN HÓA HỌC ỨNG DỤNG

 

Tập thể cán bộ Bộ môn Hóa học Ứng dụng

 

STT

Họ và tên

Ảnh

Chức vụ

Điện thoại

Email

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Loan Trưởng bộ môn

0915208010

loansptn81@gmail.com

nguyentoloan@dhsptn.edu.vn

2 PGS. TS . Nguyễn Thị Hiền Lan Bí thư chi bộ Khoa Hóa học; Trưởng khoa

0280.3846182

0915526483

nltuan08@gmail.com

nguyenhienlan@dhsptn.edu.vn

3 PGS.TS. Bùi Đức Nguyên Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/bui-duc-nguyen_jpg.png Bí thư chi Bộ, Trưởng phòng KT&ĐBCLGD 0914693266

nguyenha028@gmail.com

ducnguyen@dhsptn.edu.vn

4 TS. Phạm Văn Khang

Phó trưởng Bộ môn

0917.146.083

khangk35@gmail.com

phamvankhang@dhsptn.edu.vn

5

TS. Dương Ngọc Toàn

Phó trưởng phòng CTHSSV

GV;

Bí thư đoàn TNCS HCM trường ĐHSP-ĐHTN; Chủ tịch Hội SV trường ĐHSP-ĐHTN; 

0975.614.222

 

duongngoctoankhoahoa@gmail.com

duongngoctoan@dhsptn.edu.vn

6 TS. Mai Thanh Nga Trợ lý KT&ĐBCLGD 0912293457

mainga78@gmail.com

maithanhnga-khoahoa@dhsptn.edu.vn

7 NCS. Đinh Thúy Vân GV 0986.476.985

dtvansptn@gmail.com

dinhthuyvan@dhsptn.edu.vn

8 ThS. Nghiêm Thị Hương Description: K Giáo viên thực hành 0983914565

trunghoatn59@yahoo.com.vn

nghiemthihuong@dhsptn.edu.vn

9 CN. Nguyễn Công Biên Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/about/image025.jpg KTV 0975.038.788 nguyencongbien@dhsptn.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Description: K KTV 0983.191.424 thanhnhan.dhsptn@gmail.com
11 ThS. Ngân Hoàng Mỹ Linh Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/my-linh.jpg Chuyên viên Văn phòng khoa 0982970280

nganhoangmylinh@gmail.com

nganhoangmylinh@dhsptn.edu.vn

 

7.2.3. BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

STT

Họ và tên

Ảnh

Chức vụ

Điện thoại

Email

1 TS . Nguyễn Mậu Đức Description: E:\PICTURE\anh the duc\anh the duc ok.png

Trưởng Bộ môn

0983834724

mauducsptn@gmail.com

nguyenmauduc@dhsptn.edu.vn

2 TS. Nguyễn Thị Thanh Hương GV 0942.058.686

thanhhuongchemistry@gmail.com

nguyenthanhhuong-khoahoa@dhsptn.edu.vn

3 TS. Phạm Thị Hà Thanh Description: K GV 0982757420

phamthihathanhtn@gmail.com

phamhathanh@dhsptn.edu.vn

4

TS. Lê Huy Hoàng

GV

0915213383

lehuyhoang@dhsptn.edu.vn

5 TS. Trần Quốc Toàn

Bí thư LCĐ Khoa Hóa, Bí thư CĐCB

GV;

Trợ lý NCKH

0978.553.908

quoctoank3715@gmail.com

tranquoctoan@dhsptn.edu.vn

6 NCS. Trần Thị Huế

GV

01692810 699

huekhoahoand@gmail.com

tranthihue@dhsptn.edu.vn

7

NCS. Nguyễn Thị Hân

Đang học tại Đài Loan

0974525026

tuanhan709167@gmail.com

nguyenthihan@dhsptn.edu.vn

 

8. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cơ sở vật chất của khoa từng bước được cải thiện, ngoài các phòng thí nghiệm truyền thống, Khoa Hóa học còn được xây dựng một số phòng thí nghiệm mới và hiện đại như phòng thí nghiệm Hoá môi trường, phòng thí nghiệm NCKH. Từ năm 2000 đến nay, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hành thí nghiệm của chương trình đào tạo Cử nhân và Sau đại học, trang thiết bị của các phòng thí nghiệm luôn được bổ sung theo hướng hiện đại. Ngoài ra, Khoa Hóa học còn hợp tác với các Viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm trong nước và trên thế giới để phối hợp đào tạo và nghiên cứu, nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên, học viên cao học, cũng như nghiên cứu sinh. 

8.1. Các phòng thí nghiệm

  Hiện nay, khoa Hóa học có 8 phòng thí nghiệm với nhiều trang thiết bị hiện đại như sau:

TT

Phòng thí nghiệm

Bộ môn quản lý

        1

PPGD Hóa học

Phương pháp dạy học Hóa học

        2

Hóa lý

Hóa học cơ sở

         3

Nghiên cứu khoa học (Tầng 1)

       4

Hóa Phân tích

       5

Hóa Cơ sở

       6

Hóa Vô cơ

Hóa học ứng dụng

        7

Hóa hữu cơ

       8

Nghiên cứu khoa học (Tầng 3)

Khoa Hóa học

 

8.2. Một số trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu

      Giới thiệumột số trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học:

TT

Tên máy móc, thiết bị

Cat.No./

Model

Hãng

Hình ảnh

1

Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Công dụng: dùng phân tích định tính, định lượng các hợp chất hóa học

L-2000

Hãng sản xuất: Hitachi

Nhật bản

Description: http://www.mccm.dicp.ac.cn/images/biaozheng/HPLC_DAD_small.jpg

2

Máy phân tích đa nguyên tố

Công dụng: có khả năng phân tích thành phần và hàm lượng nguyên tố C, N ở dạng mẫu rắn và lỏng

Model: Multi N/C 3100

Analytikjena,

Đức

Description: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaywJYxx6w2Cn2bZMIvCPmGHLZ9miaCm_lc_agIilFG5vbDPwZRw

3

Máy phân tích nhiệt

Công dụng: Phân tích các quá trình thay đổi khối lượng và nhiệt lượng của mẫu nghiên cứu

TGA/DSC1

?/Thụy sĩ

 

Description: http://krg.htw-berlin.de/uploads/pics/Thermoanalyse2_02.jpg

4

Hệ thống quang phổ dùng cho mẫu rắn

Công dụng: Phân tích phổ UV của các mẫu ở dạng rắn

U-4100

?/Nhật bản

Description: http://www.xy-fx.com/images/goods/20150709/U4100.jpg

5

Máy phân tích diện tích bề mặt

NOVA 3200e

?/Mỹ

Description: https://www.materials.uoc.gr/~garmatas/images/NOVA3200e.jpg

6

Máy sắc ký khí.

Công dụng : dụng nhận diện các hợp chất dễ hóa hơi.

Model 310C

?/Mỹ

Description: http://www.staff.amu.edu.pl/~zkh/foto/SRI.jpg

7

Thiết bị đo điện hóa đa năng (AutoLab)

 

 

Metrohm - Thụy sỹ

Description: http://mmrc.caltech.edu/AutoLab/Pictures/Autolab1.jpg

8

Hệ máy cực phổ

VA797

Metrohm - Thụy sỹ

Description: http://www.dut.edu.vn/moitruong/images/Hoat_dong_Khoa/Hinh_anh_PTN/cuc%20pho%20797va.jpg

9

Máy cất quay chân không

Model: RV 10 Basic

Hãng sản xuất: IKA?/?

Description: http://www.surplusrecord.com/listphotos/773299.jpg

10

Máy quảng phổ  hấp thụ phân tử  UV-Vis

UV - vis -1700

?/Mỹ

Description: http://img.vinacomm.vn/t2/Uploaded/2014_10_08/T801.jpeg

11

Máy quang phổ hồng ngoại IR

 

?/Mỹ

Description: http://www.dracovn.com/content/images/thumbs/0000104_may-quang-pho-tu-ngoai-kha-kien-uv-vis_300.jpeg

12

Bài thí nghiệm: Sự chuẩn độ bằng phương pháp đo điện thế

P3061311

Xuất xứ: Phywe - Đức

13

Bài thí nghiệm: Sự hạ điểm đông

P3021101

Xuất xứ: Phywe - Đức

14

Bài thí nghiệm: xác định vận tốc dịch chuyển của ion

P3060301

Xuất xứ: Phywe - Đức

15

Bài thí nghiệm:  Xác định enthalpy của quá trình hóa hơi của chất lỏng - ghép nối với máy tính

P3020461

Xuất xứ:  Phywe - Đức

16

Bài thí nghiệm: Sự phụ thuộc của lực điện động vào nhiệt độ

P3061262

Xuất xứ:  Phywe - Đức

 

9. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÃ XUẤT BẢN

   Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy và NCKH, các cán bộ giảng viên trong khoa còn tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng và các tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Đến nay, Khoa Hóa học đã xuất bản được 22 giáo trình và tài liệu tham khảo, cụ thể như sau :

1. Nguyễn Thị Hiền Lan (2013), Giáo trình hóa học đại cương I, NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Nguyễn Thị Hiền Lan (2014), Giáo trình hóa học đại cương II, NXB Giáo dục Việt Nam.

3. Nguyễn Thị Tố Loan (2014), Giáo trình Hóa vô cơ II, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Bùi Đức Nguyên, Phạm Thị Hà Thanh (2014), Giáo trình Hóa vô cơ  – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

5. Lê Hữu Thiềng ( 2013), Nguyên tố hiếm, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

6. Lê Hữu Thiềng ( 2013), Thực hành hóa lý, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

7. Đỗ Trà Hương, Hồ Văn Hài, (2012), Giáo trình Điện hóa học - NXB Giáo dục Việt Nam

8. Đỗ Trà Hương, Hồ Văn Hài,  (2012), Giáo trình Hóa keo - NXB Giáo dục Việt Nam.

9. Dương Thị Tú Anh,  Các phương pháp phân tích công cụ, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.

10. Dương Thị Tú Anh, Mai Xuân Trường, Thí nghiệm Hóa phân tích, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.

11. Mai Xuân Trường,  Hóa học phân tích Phần 1: Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích, NXB Giáo dục, 2013.

12. Nguyễn Tiến Trực, Mai Xuân Trường, Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học, NXB Giáo dục, 2014.

13. Hoàng Thị Chiên - Giáo trình Thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội,  2013.

14. Hoàng Thị Chiên - Mai Xuân Trường - Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học (Dự án phát triển GVTHPT & TCCN) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội,  2013.

15. TS Trần Trung Ninh, TS Hoàng Thị Chiên, TS Nguyễn Thị Thanh Chi, ThS Đào Tiến Lưu, ThS Nguyễn Chí Tiến, Học tốt hóa học 11 (Chương trình nâng cao), NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2007.

16. Phạm Ngọc Bằng - Trần Trung Ninh - Trang Thị Lân - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Văn Hiếu - Võ Văn Duyên Em - Dương Huy Cẩn - Phạm Ngọc Sơn, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học hóa học, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội, 2009.

17. Nguyễn Văn Lễ - Hoàng Thị Chiên, Cẩm nang hóa học 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2009.

18. Phạm Văn Hoan (Chủ biên) - Ngô Ngọc An - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Văn Lễ, Luyện giải và ôn tập hóa học lớp 12,  Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2009.

19. Nguyễn Văn Lễ (Chủ biên) - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Xuân Trường, Bài tập hóa học 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2011.

20. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên) - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Văn Lễ, Bài tập hóa học 10 nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2011.

21. Nguyễn Văn Lễ (Chủ biên) - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Thanh Hà - Nguyễn Văn Luyện -Nguyễn Xuân Trường, Bài tập hóa học 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2011.

22. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên) - Hoàng Thị Chiên - Nguyễn Thanh Hà - Nguyễn Văn Luyện, Bài tập hóa học 10 nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội, 2011.

  

10. CÁC CÁN BỘ VÀ CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT

   Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của khoa qua các thời kỳ, lớp lớp cán bộ giảng viên và sinh viên lần lượt trưởng thành, nhiều thầy cô và cựu sinh viên đã trưởng thành vượt bậc được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng ở các tỉnh thành, Đại học và nhà trường. Điển hình như các thầy cô và cựu sinh viên dưới đây:

1.    PGS. TS. Nguyễn Duy Lương, nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

2.    PGS. TS.  Phạm Văn Thỉnh, nguyênPhó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên,Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nguyên Trưởng Khoa Hóa học.

3.    Thầy Ngô Hải, Cựu sinh viên khóa 12, nguyên Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên.

4.    PGS. TS. Đào Văn Chung, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm, nguyên Trưởng Khoa Hóa học.

5.    PGS. TS. Lưu Đức Sùng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Thư kí Công đoàn trường.

6.    Thầy Ma Văn Trường, nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm, nguyên Trưởng khoa Hóa học.

7.    Thầy Đặng Phúc Lường, nguyên Giám đốc Sở Khoa học tỉnh Thái Nguyên.

8.    PGS. TS. Phùng Quốc Việt, Cựu SV khóa 7, nguyên Trưởng Khoa Hóa học – ĐHSP TN, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

9.    PGS. TS. Mai Xuân Trường, cựu sinh viên khóa 25, Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm - ĐHTN.

10. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan, Cựu sinh viên khóa 24, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Hóa học.

11. PGS. TS. Đỗ Trà Hương, Cựu sinh viên khóa 20, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Hóa học.

12.PGS. TS. Lê Hữu Thiềng, nguyên Trưởng khoa Hóa học.

13. PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, cựu sinh viên khóa 30, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

14. TS. Dương Thị Tú Anh, Cựu sinh viên khóa 24, Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Khoa Hóa học.

15. Thầy Hứa Văn Thao, cựu sinh viên khóa 3, nguyên Phó trưởng Khoa Hóa học.

16. PGS. TS. Hoàng Thị Chiên, Cựu sinh viên khoá 13, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa IX, nguyên Phó  Trưởng Khoa Hóa học.

17. Thầy Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

18. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Cựu sinh viên khóa 33, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHTN, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình.

19. Đ/c Hoàng Xuân Huyên, Cựu sinh viên khóa 25, Phó chủ tịch huyện Phong Thổ-Lai Châu.

20. Đ/c Hà Văn Tiến, Cựu sinh viên khóa 20, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Cạn

21.Thầy Lưu Việt Hùng, Cựu sinh viên khóa 24, Trưởng Khoa KHTN, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

22. Đ/c Dương Văn Tiến, Cựu sinh viên khóa 15, Chánh văn phòng Tỉnh Uỷ Yên Bái.

Và nhiều thầy cô giáo khác là cán bộ, cựu sinh viên đã và đang giữ các chức vụ ở các Tỉnh, Trường Đại học, cao đẳng và các trường phổ thông.