Phòng Đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Đào tạo

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

ĐT: 0280.3653.559               

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Website: dhsptn.edu.vn/daotao

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1966 với tên gọi là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Ngay từ những năm đầu mới thành lập, công tác đào tạo đã được Nhà trường hết sức quan tâm. Năm 1966, Phòng giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, quản lý thiết bị và quản lý chất lượng đào tạo. Năm 1994, Phòng Giáo vụ được đổi tên là Phòng Đào tạo.

Đến năm 1997, Phòng Đào tạo đã sáp nhập với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế thành Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

Ngày 9/2/2006, Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 90/QĐ - TCCB về việc thành lập Phòng Đào tạo thuộc Trường Đại học Sư phạm. Từ đó, bộ phận đào tạo được tách thành một phòng riêng, hoạt động độc lập. Hiện nay phòng có 20 cán bộ, trong đó có 02 PGS, 02 TS, 11 thạc sỹ, 05 cử nhân. Ban lãnh đạo phòng gồm 03 đồng chí:

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

2. Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

3. Phó Trưởng phòng: TS. Từ Quang Tân

Trải qua 48 năm phát triển và trưởng thành Phòng Đào tạo đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cùng với các Khoa, Phòng Đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành Đại học,Cao đẳng và đào tạo được 45 khoá  với nhiều sinh viên thuộc các ngành khác nhau góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường, của đất nước nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Liên tục trong 48 năm qua, Phòng đào tạo luôn nhận được danh hiệu thi đua tập thể xuất sắc; nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - đào tạo.

- Năm 2001 được Chính phủ tặng bằng khen.

- Năm 2006 được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Phòng Đào tạo đã và đang góp công sức vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục nói chung, góp phần đưa Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những trường đại học trọng điểm và có uy tín trong cả nước.

III. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của toàn trường
- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, Xây dựng chương trình, tổ chức tuyển sinh, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập: bao gồm cả thực tế chuyên môn, thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Chủ trì dự thảo các hợp đồng đào tạo, phối hợp quản lý và thanh lý.
- Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo năm học trên cơ sở các quy định chung của ĐHTN và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.
- Phối hợp với các Khoa triển khai tổ chức kiểm tra, thi giữa học phần, thi hết học phần, thi cuối khoá và làm khoá luận tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo đại học, cao đẳng của Trường; quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ điểm các loại của sinh viên.
- Chủ trì soạn thảo, quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng đào tạo trong và ngoài trường.

Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo
- Phối hợp với các Khoa và đơn vị liên quan trong việc đổi mới chương trình, quy trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập:
- Tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn của ĐHTN.
- Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường và các tiểu ban xây dựng chương trình của từng ngành đào tạo.
- Triển khai việc thực hiện chương trình đào tạo ở các đơn vị đào tạo cơ sở (Khoa, Bộ môn) theo thời gian quy định.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phổ thông
- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch mở các chuyên ngành mới về đào tạo đại học, và cao đẳng.
- Xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH của đơn vị trong từng năm học và tổ chức thực hiện lế hoạch đã xây dựng.

Phối hợp với các Khoa và đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tài vụ trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy của Nhà trường.
- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra - Khảo thí - ĐBCLGD, Phòng Công nghệ TT và Thư viên và các đơn vị liên quan khác trong việc đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động dạy và học.
- Phối hợp, cung cấp các thông tin đào tạo cho Phòng Công tác HSSV, phục vụ cấp phát bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận khác cho sinh viên.

Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đào tạo trong trường; chủ trì việc rà soát hệ thống các văn bản quản lý công tác đào tạo trong trường.

IV. Đội ngũ cán bộ

Bộ phận đào tạo Đại học

TT

 Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng phòng

0913383290

phuchinks@gmail.com

2

PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

Phó Trưởng phòng

0979 446 224

danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn

3 Ths. Phùng Quang Tân Chuyên viên 0984344527 tanvandhsp@gmail.com

4

Ths. Đinh Thị Hải Yến

Giảng viên

01695004662

haiyendhsp.yen@gmail.com

5

Ths. Nguyễn T.Tuyết Chinh

Chuyên viên

0989743707

chinhnguyen1272@gmail.com

6

Ths. Nông Thị Thuý

Giảng viên

0912798209

nongthithuydt@gmail.com

7

Ths. Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên

0912158904

thaodaotao76@gmail.com

8

Ths. Nguyễn Duy Phương

Giảng viên

0914967168

nguyenduyphuong@dhsptn.edu.vn

9

Ths. Nguyễn Văn Quyết

Chuyên viên

0972443448

nvquyet79@yahoo.com

10

Ths. Bùi Thái Hải

Chuyên viên

0942009777

buithaihai@gmail.com

11

Ths. Đồng Duy Khánh

Chuyên viên

0988302798

duykhanhdk@gmail.com

12

 Nông Thị Thản

Cán sự

0977306273

nongthithan@gmail.com

13

 Đào Văn Thành

Nhân viên

0912117929

 

14

 Nguyễn Thi Minh

Chuyên viên

0982 902 268

nguyenkhanhminh68@gmail.com

15

Lê Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

01689 958 742

minhnguyet.dttn@gmail.com.vn

 

Bộ phận đào tạo sau đại học

 

TT

Họ tên

Chức vụ/Nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

TS.Từ Quang Tân

 Phó Trưởng phòng

   

2

ThS. Bùi Thành Thái

Chuyên viên

0977831483

buithaisp@gmail.com

3

PGS.TS Nguyễn Văn Lộc

Giảng viên

   

4

Doãn Thị Bích Liên

Chuyên viên

   

5

ThS Phan Hữu Dũng

Chuyên viên

0984792268

dungphanhuu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị

- Chuyển từ Đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ

- Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo

- Phân công lao động giữa các cán bộ viên chức trong phòng một cách hợp lý

VI. Các nội dung thông tin khác

 

Danh mục các ngành đào tạo

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7469
  • Tháng hiện tại: 193200
  • Tổng lượt truy cập: 8924589