tuyển sinh năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

 

   I. THÔNG TIN TUYỂN SINH

       ► TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ... Xem chi tiết.

       ► TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ... Xem chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

   

    II. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP                                

         ► KÝ TÚC XÁ ... Xem chi tiết.

         ► THƯ VIỆN... Xem chi tiết.

         ► GIẢNG ĐƯỜNG ... Đang cập nhật)

         ► PHÒNG THÍ NGHIỆM ... Đang cập nhật)

         ► HỘI TRƯỜNG ... ( Đang cập nhật)

       ► KHU THI ĐẤU THỂ THAO ... ( Đang cập nhật)

         ► ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ... Xem chi tiết.

         ► CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ... Xem chi tiết.

    

 III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

         ► Hoạt động ngoại khóa

         ► Nghiên cứu khoa học

         ► Một số hình ảnh về Trường

 

 

 

 

 

 

     Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường có Sứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

     Trường có 12 Khoa, 2 Bộ môn, 4 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng.