dhsptn.edu.vn

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN

 

Danh sách sinh viên trúng tuyển đợt 2 (các ngành) ... xem chi tiết

Danh sách sinh viên trúng tuyển đợt 1 (các ngành) ... xem tại đây

Ngành GD Mần non và GD Thể chất ... xem tại đây

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

TT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM

Các ngành đào tạo đại học

 Mã ngành

 Khối
 thi

  Điểm

Ghi chú

1

Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

13.0

 

D1

13.0

 

2

Giáo dục Mầm non

D140201

M

29.58

Xét tuyển 
kết hợp thi tuyển

3

Giáo dục Tiểu học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh

D140202

D1

17.0

 

4

Giáo dục Chính trị

D140205

C

13.0

 

D1

13.0

 

5

Giáo dục Thể chất: Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất

D140206

T

19.68

Xét tuyển 
kết hợp thi tuyển

6

Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin

D140209

A

18.5

 

A1

18.0

 

7

Sư phạm Tin học

D140210

A

13.0

 

A1

13.0

 

8

Sư phạm Vật Lý

D140211

A

16.0

 

A1

16.0

 

9

Sư phạm Hoá học

D140212

A

18.5

 

10

Sư phạm Sinh học: SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá

D140213

B

17.5

 

11

Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa

D140217

C

16.0

 

D1

16.0

 

12

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

15.0

 

13

Sư phạm Địa Lý

D140219

C

16.5

 

14

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

13.0

Không nhân hệ số 2

cho môn ngoại ngữ 

 

Ghi chú:

  Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM THAM GIA XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

TT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM

Các ngành đào tạo đại học

  Mã ngành

 Khối
 thi

 Điểm

Chỉtiêu 
nguyện vọng 2

(214)

 Ghi chú

1

Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

13.0

55

 

D1

13.0

 

2

Giáo dục Chính trị

D140205

C

13.0

37

 

D1

13.0

 

3

Sư phạm Tin học

D140210

A

13.0

39

 

A1

13.0

 

4

Sư phạm Vật Lý

D140211

A

16.0

15

 

A1

16.0

 

5

Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa

D140217

C

16.0

24

 

D1

16.0

 

6

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

15.0

34

 

7

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

13.0

10

Không nhân hệ số 
môn ngoại ngữ

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:

            + Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.

            + 01 một phong bì dán tem (loại 3 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận.

            + Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/01 hồ sơ.

 Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh (Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 20/8/2014 đến ngày 30/8/2014.

Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Xo So | tin tuc | tin tuc 24h